ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

Прийняті на підставі [20 - 23]

Тягова підстанція (ТП) - споруда, в якій встановлене обладнання для зміни величини напруги й перетворення змінного струму в постійний для живлення тролейбусних і трамвайних ліній.

Диспетчер - працівник, який регулює рух транспорту чи хід роботи на підприємстві міського електричного транспорту.

Аварійний режим електропостачання - режим роботи системи електропостачання, за якого в результаті відмови її елемента стає неможливим дотримання технічних нормативів. Настання аварійного режиму вимагає скорочення чи повне припинення руху.

Вимушений режим електропостачання - режим роботи системи електропостачання, коли відключений один з резервних елементів живильної лінії, перетворювача чи джерела живлення власних потреб (у вимушеному режимі нормальна робота рухомого складу, розрахункові значення параметрів руху зберігаються за рахунок використання резерву; електричні навантаження й падіння напруги не повинні перевищувати припустимих значень).

Нормальний режим електропостачання - режим роботи систем електропостачання без використання резерву, що забезпечує живлення контактної мережі при розрахункових розмірах руху в піковий час і для умов найбільшого опору руху рухомого складу.

Децентралізована система електропостачання - система, в якій кожна секція контактної мережі в нормальному режимі живиться від двох сусідніх тягових підстанцій, цілком взаєморезервуючих по проводах контактної мережі.

Централізована система електропостачання - система, в якій кожна тягова підстанція здійснює автономне живлення тягової мережі без автоматичного розвантаження сусідніми підстанціями.

Індукційний струм - струм, обумовлений індуктивним впливом, що проходить крізь тіло людини, яка стоїть на землі й торкається ізольованого від землі корпусу рухомого складу МЕТ.

Заземлена система електропостачання - система живлення рухомого складу трамвая і тролейбуса, негативний полюс якої заземлений через заземлюючий пристрій підстанції або через рейкову колію.

Ізольована система електропостачання - система живлення рухомого складу тролейбуса, що не має заземлення негативного або позитивного полюса.

Телекерована тягова підстанція - автоматизована тягова підстанція, якою керують з диспетчерського пункту каналами телемеханіки.

Диспетчерський пункт - приміщення, в якому персонал і технічні засоби призначені для телекерування тяговими підстанціями і оперативно-ремонтного обслуговування телекерованих тягових підстанцій.

Перетворювач - установка для пониження напруги і перетворення змінного струму в постійний, що включає трансформатор, перетворювальну секцію, вимикач змінного струму, катодний вимикач і апаратуру та прилади управління і контролю, які відносяться до них, а також лінійні приєднання постійного струму, в яких перетворювач виконує і захисні - комутаційні функції.

Район живлення тягової підстанції - сукупність секцій контактної мережі, що живляться електроенергією від даної тягової підстанції.

Струм короткого замикання (С.К.З.) - значення струму в короткозамкнутому ланцюзі у випадку металевого замикання різнополярних проводів.

Тяговий струм (завантаження) - струм в якому-небудь елементі системи електропостачання, який обумовлений споживанням енергії рухомим складом.

Ефективний струм - значення постійного за величиною струму, еквівалентного за тепловою дією реальному тяговому струму за вибраний інтервал часу.

Розрахунковий максимальний струм - найбільше значення тягового струму живлячої лінії, за яким розраховують струм «уставки» лінійного автоматичного вимикача.

Перевантаження - перевищення тягового завантаження рівня, відповідного номінальному струму даного елемента системи електропостачання.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я