3.4. Автоматика перетворювального агрегату ВАКЛЕ

Схема керування перетворювальним агрегатом (рис.3.8) передбачає:

телекерування (включення і відключення агрегату) з диспетчерського пункту (відповідно контактами К);

автоматичний і роздільний (ручний) режими керування масляним вимикачем (МВ) і автоматичним вимикачем (АВ).

Автоматичне керування здійснюють: одним сигналом включення (відключення) МВ і АВ, або з шафи перетворююча секція (ПС) (місцеве керування), або телеканалом (телекерування).

Ручне керування передбачає роздільне включення МВ і АВ з шафи ПС. Схем керування живить постійний струм від випрямляча. Вибір режиму керування здійснюють перемикачем S2.

При переведенні перемикача S2 у положення «Роздільне місцеве» забезпечується схема керування на реле і в схемі включення (відключення) МВ і АВ підключаються контакти кнопкових вимикачів S3 і S4. При цьому слід пам'ятати, що схема захисту агрегату може бути знеструмлена вимикачем S1. Тому такий режим може бути рекомендований як налагоджувальний, без подачі напруги головних ланцюгів.

При перекладі перемикача S2 у положення «Автоматичне місцеве» від схеми включення (відключення) АВ і МВ відключаютя контакти вимикачів S3 і S4 роздільного місцевого керування. При натисненні кнопкового вимикача S3 включається реле К19, і стає на самопідживлення. Контактами К19 замикається ланцюг 41—45 і відбувається включення МВ. Контактами К19 також замикається ланцюг 81—84 і, якщо МВ включився, збирається ланцюг 83—85 включення АВ. Таким чином, включення АВ і МВ здійснюють однією командою, але послідовно. При включенні АВ і МВ замикається ланцюг 49—95 і реле К13 розбирає ланцюг живлення К19. Процес включення закінчений. Відключення агрегату здійснює реле К20 при замиканні його контактами ланцюгів 41—50. При цьому також розбирають ланцюг реле включення К19.

Включення (відключення) агрегату телеканалом здійснюють аналогічно режиму «Автоматичне місцеве», але при положенні перемикача S2 «Автоматичне теле». При цьому режимі відключають контакт вимикача S3 і підключають ланцюги телекерування.

Відключення агрегату можливе як телеканалом, так і з шафи ПС вимикачем S4. Включення агрегату (як резервного) здійснюють замиканням ланцюга 51-52.

Подпись:

Якщо в процесі роботи агрегату відбулося відключення МВ і АВ то спочатку відключиться реле R14, замкне контакти в ланцюзі 70-71, але оскільки конденсатор С17 розряджається через котушку К13, то реле продовжує залишатися у включеному стані і ланцюг 51-69 теж замкнений. Спрацьовують реле К9 і К10. Останнє своїми контактами замкне ланцюг включення резерву, а реле К9 замкне ланцюг живлення реле К8, привівши обидва вимикачі в початковий стан. Час, що надають на відключення вимикачів, визначається чутливістю реле К13 і часом розряду конденсатора С17 (складає 1-2) с.

Схема захисту виконана на основі релейних і напівпровідникових елементів.

В процесі включення агрегату можливе невключення МВ і АВ. При цьому для обмеження тривалості протікання струму апаратами включення, застосоване електронне реле часу на двух-базовом транзисторі V29.

Одночасно з включенням реле К19 через діод V21 подають напругу на резистори R19 і R20. Починається заряд конденсатора С14. Досягши напруги на С14 порозі відкривання V29 (6-8)с відкривається і розряджає конденсатор С14 на перехід тиристора, що управляє V27. Тиристор, відкриваючись, розряджає заздалегідь заряджений конденсатор С13 на реле К8. Реле К8 спрацьовує, відключаючи МВ і АВ і знеструмлюючи реле К7. Конденсатор С14 розряджається через R19 і R20. Схема повертається в початковий стан і готова до наступного включення.

Якщо ж при включенні процес відбувається нормально і час менше (6-8)с, то розбирають ланцюг живлення реле К7, R19 R20, і конденсатор розряджається через R20, не досягнувши порогу спрацьовування V29.

При неприпустимій за значенням і тривалості перевантаження замикається контакт НО (реле з струмочасовою залежністю в релейному захисті агрегату), подають живлення на реле К10 включення резервного агрегату підстанції і на схему заряду конденсатора С14 реле витримки часу. Якщо після закінчення витримки часу (7-8)с (час, що надають для включення

резерву і зняття перевантаження) перевантаження не знімається, то агрегат відключають по ланцюгу V29, С13, К8.

При замиканні на землю в системі 600В на підстанції агрегат відключають через реле Кв. І одночасно для надійності дії захисту контакти реле КУ, які встановлені на підстанції, заведені в схему відключення МВ.

Сигналізація спрацьовування захисту агрегату здійснюється блинкерними реле і сигнальними лампами. Всі сигнали спрацьовування захисту зосереджені на реле К12, яке своїми контактами дає заборону на включення агрегату як резервне.

Сигнал несправності агрегату (спрацьовування захисту або відсутність напруги керування) поступає до схеми вибору резерву, звукової сигналізації і в телесигналізації.

Візуальну сигналізацію стану захисту з аварійними порушеннями режиму здійснюють блинкерними реле. Решта сигналізації захисту, положення вимикачів і зникнення напруги керування виконана на сигнальних лампах.

Деблокування газової сигналізації здійснюють вимикачем S5. Решту сигналів знімають після усунення несправності (заміна запобіжника, охолодження перетворювального трансформатора, зняття перевантаження).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я