3.3. Автоматика вводів (6 - 10) кВ

Виконавчим органом релейного захисту на тягових підстанціях є високовольтний вимикач, яким управляють з щита підстанції або з диспетчерського пункту. Вони мають пристрої автоматичного повторного включення (АПВ) і автоматичного включення резервного вводу (АВР).

Необхідність АПВ високовольтного вимикача викликана тим, що більше половини коротких замикань в мережах носить короткочасний характер. Після автоматичного відключення пошкодженої ділянки останній в деяких випадках відновлюється, і лінію включають в роботу. Це включення проводять або черговим персоналом від кнопки управління, або автоматично від спеціального пристрою АПВ (в даний час близько 90% ТП телекеровані).

По числу автоматичних включень АПВ буває одно- і багатократної дії. Найчастіше застосовують одноразове АПВ.

Дія АПВ може бути миттєвим і з витримкою часу. Час роботи миттєвого АПВ складається з часу роботи пристрою і власного часу дії вимикача. Цей час повинен бути більше часу деіонізації дугового проміжку в місці пошкодження.

Оскільки вимикачі за наявності АПВ працюють у важчих умовах, при виборі їх необхідно гранично знижувати струм, що відключається, введенням коефіцієнта Капв':

Номінальний струм відключення вимикачів, кА ... 10    10-20 20-40

Значення коефіцієнта КАПВ           0.8       0,73 0,7

Наприклад, якщо вимикач забезпечений пристроєм одноразового миттєвого АПВ за циклом «включено — відключено - витримка часу 0 — включено — відключено», то при номінальній напрузі 6 кВ номінальний струм відключення вимикача, що дорівнює 20 кА, повинен бути понижений

іномАПВ = КАПВ 'іном = 0,73 ' 20 = 15 ка.

Пристрої АПВ можуть бути електричними і механічними. Прикладом останніх може служити АПВ універсального пружинно-вантажного приводу ППМ. Проте найчастіше застосовують електричну (релейну) схему, яка має досить різноманітне виконання.

До пристроїв АПВ пред'являють достатньо жорсткі вимоги:

вони не повинні діяти після дистанційного відключення вимикача ключем керування;

схема АПВ повинна виключати багатократне включення при будь- яких несправностях в реле або схемі;

АПВ повинні прискорювати дію захисту;

* пуск АПВ повинен здійснюватися або при невідповідності положень ключа керування вимикача (ключ знаходиться у включеному положенні, а вимикач відключений), або при спрацьовуванні релейного захисту.

Практично на тягових підстанціях АПВ вимикачів вводів застосовують рідко.

Автоматичне включення резерву (АВР) живильних ліній 6 або 10 кВ ТП використовують в тому випадку, якщо лінії не працюють паралельно (наприклад, лінії відходять від різних підстанцій енергосистеми).

Пристрої АВР так само, як і АПВ, механічні й електричні. Останні працюють на оперативному змінному або постійному струмі. Незалежно від принципу роботи пристрою АВР повинні включати резервну лінію при пошкодженні робочої лінії. Включатися резервна лінія повинна через мінімально можливий час (ТП відноситься до споживачів 1-ої категорії [1, 17,19]. Схема керування робочим і резервним вводами багатоагрегатної підстанції багато в чому є однаковими. Резервний ввід відрізняється лише наявністю ланцюгів АВР в схемі керування (рис. 3.7). Схема вводу передбачає оперативне управління з щита і з диспетчерського пункту, автоматичне включення при відключенні робочого вводу, а також захист від пониження напруги.


Максимальний струмовий захист виконують на оперативному постійному струмі. Електромагніт включення ПЭ-11 одержує живлення від випрямного пристрою, що розташований в щиті власних потреб підстанції. Ввід включають зі щита підстанції за допомогою універсального пакетного ключа SA1, що замикає ланцюг контактора КМ. Ввід каналами телемеханіки включається замиканням контактів К. Контактор КМ своїми замикаючими контактами замикає електромагніт включення YA1. Оперативне відключення вимикача здійснюють за допомогою універсального пакетного ключа SA2 або

замиканням контактів телекерування К, тобто збудженням вимикаючої котушки приводу YA2. Автоматичне включення резервного вводу відбувається при автоматичному відключенні основного вводу, коли на останньому зникає напруга. При включенні основного вводу універсальний пакетний ключ SA2 встановлюють в положення АВР. В цьому випадку ланцюг автоматичного включення резервного вводу, підготується до спрацьовування. У разі зникнення напруги на робочому вводі його масляний вимикач відключиться і одержить живлення контактор КМ. При к.з. на резервному вводі спрацьовує максимальний струмовий захист цього вводу, замкнуться контакти КА1 і КА2 і тим самим одержить живлення реле КТ2. Останнє своїм контактом через вказівне реле КН5 замкне ланцюг відключення вимикача. Якщо к. з. відбулося при включенні резервного введення, то своїми контактами реле КТ2 миттєво включить вказівне реле КНЗ через замикаючий контакт КУЗ, який ще не встиг розімкнутися після включення вводу, одержить живлення електромагніт включення YA2.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я