АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу

Нем В. К. - Тягові підстанції електричного транспорту

Конспект лекцій з курсу «Тягові підстанції електричного транспорту» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092202 (7.05070203) «Електричний транспорт») / В. К. Нем, В. І. Скуріхін, В. Ф. Сидоренко; Харк. нац. акад. міск. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 109 с.

Автори: В. К. Нем,

В. І. Скуріхін, В. Ф. Сидоренко

Рекомендовано кафедрою електричного транспорту, протокол засідання № 9 від 29.03.2011 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я