13.1. Характеристики експлуатаційної надійності

Висновок про реальні можливості пристрою керування на базі МП можна зробити тільки з урахуванням характеристик його експлуатаційної надійності.

Надійність є властивістю системи (або МПП) зберігати свої параметри у часі в заданих межах в певних умовах експлуатації. Надійність насамперед є функцією часу. Через деякий інтервал часу може статися подія, після якої система не виконуватиме своїх функцій у заданому обсязі й виходить з ладу. Відмова — це подія, що полягає в частковій або повній втраті роботоздатності виробу. Відмови бувають повні й переміжні.

За характером зміни вихідних параметрів системи відмов поділяються на поступові й раптові. Відмови можуть бути також передбачуваними або випадковими.

Безвідмовність системи керування на базі МП та МПП характеризують середнім часом Tc напрацювання на відмову:

t1 +12 +... + tn

Tc = 12n . (13.1) n

де  ti - час роботи до першої відмови; t2 - час роботи між першою і другою відмовами; tn - час роботи між (n -1) та n -ю відмовами; n - число відмов. Інтенсивність потоку відмов є середнім числом відмов в одиницю часу:

1 = у- (13-2)

Типова крива параметра 1 має вигляд, представлений на рис.13.1.

Для цієї кривої характерні три періоди: 1- період пропрацьовування; 2-період нормальної роботи; 3 - період спрацювання і старіння.

Для періоду нормальної роботи, коли відмови мають випадковий характер і 1 - const, ймовірність безвідмовної роботи протягом періоду часу t можна визначити за формулою:

P(t) = e~Xt = e~{t 1 Tc}. (13.3)

Рис. 13.1 - Графік зміни інтенсивності потоку відмов системи

Якщо тривалість інтервалів між відмовами є випадковою величиною, яка має експоненційний розподіл, то ймовірність, що за час t відбудеться рівно к подій, визначається виразом

Pk(t) = ^e1. (13.4)

Збій - це короткочасне самоусуване порушення нормального функціонування системи або пристрою внаслідок дії на деякі елементи зовнішніх перешкод. Через збої виникає перекручення інформації.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я