12.1. Автоматична система контролю

До часто контрольованих технологічних величин на електричному транспорті слід віднести величини струму і напруги. Для створення мікропроцесорного пристрою для контролю будь-якого параметра Х перш за все необхідно вибрати приймальний елемент. Вихідний сигнал датчика-перетворювача повинен бути нормованим. Пристрій порівняння повинен забезпечувати формування вихідного сигналу, коли контрольована величина відрізняється від заданого його значення Х0.

Якщо значення параметра Х дорівнює або перевищує максимально припустиме значення Х0, то, наприклад, від дискретного датчика-перетворювача надходить сигнал логічної одиниці. Згідно з цим МПП вмикає виконавчий елемент К. Датчик І підімкнуто до біту D4 порту вводу №3, а виконавчий пристрій К до біту D6 порту виводу №4.

Формати вхідного слова МП:

D7 I  D6  I  D5  I D4 (від S) |  D3  |  D2  |  D1  | D0

Порт вводу №3

Формат вихідного слова МП:

Порт виводу №4

D7 I D6 (до К) I  D5  I  d4  I  D3  |  D2  |  D1  | D0

Згідно з прийняти форматом вхідного слова, якщо Х<Х0, то від ПЕ S буде надходити сигнал логічного нуля і до акумулятора МП через порт вводу №3 за командою вводу буде записано число 0. Якщо X>=X0, то від ПЕ S буде записано двійкове число 00010000B, тобто десяткове 16D. Таким чином, для перевірки стану ПЕ треба порівняти вхідне слово з числом 16D. Якщо в результаті виконання команди порівняння у розряд Z регістру ознак буде записано „0", то це означає, що від ПЕ S надходить сигнал логічного нуля. У протилежному разі, коли в розряд Z регістру ознак буде записана „1", то від ПЕ S надходить сигнал логічної одиниці. Для вмикання виконавчого пристрою К у порт виводу №4 можна записати двійкове число 01000000В, тобто 64D. У цьому разі в біт D6 порту виводу буде записана логічна одиниця. Для вимкнення ВЕ у порт виводу можна записати будь-яке двійкове число з нулем у

біті D6, наприклад, 00000000В.

Функціональна схема розглянутого алгоритму роботи пристрою має вигляд, наведений на рис. 12.1.

Рис. 12.1 - Функціональна схема алгоритму контролю параметра об'єкта

Оскільки розглянутий алгоритм вимірювання технологічних величин можна використовувати в різних МПП, то такий програмний продукт можна рекомендувати для використання у вигляді підпрограми з міткою "IZMER". Лістинг програми контролю параметра Х на асемблері представлений в табл. 12.1.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я