10.1. Характеристики мікропроцесорних систем

Мікропроцесорною системою (МПС) називають сукупність інформаційно-обчислювальних засобів. У МПС входить один або декілька мікропроцесорів. Для побудови МПС потрібен обмежений набір мікроелектронних ресурсів, оскільки реалізація більшості функцій покладається на програмне забезпечення. Таким чином, МПС - це цифрові системи оброблення інформації і керування, функціональні можливості яких визначаються програмним забезпеченням, а взаємозв' язок із зовнішнім середовищем здійснюється периферійними (зовнішніми) пристроями (ПП.). На основі МПС на транспорті реалізують локальні системи контролю, спостереження, діагностики, керування, інформаційні мережі, системи штучного інтелекту та багато інших.

МПП у системах об'єднані між собою внутрішньосистемним інтерфейсом і взаємодіють за адресним принципом.

Інтерфейс (Interface) - сукупність уніфікованих інформаційно-логічних, технічних і програмних засобів, які забезпечують оптимальний алгоритм взаємодії всіх компонентів МПП або сполучення їх між собою.

Інформаційно-логічні вимоги визначають структуру і склад ліній і сигналів, способи керування та формати даних, адрес і команд, протоколів обміну для різних режимів і фаз роботи.

Внутрішньосистемний інтерфейс найчастіше реалізують на основі спільної системної шини, за якою передаються адреси, дані й команди. Системна шина може мати окремні шини для адрес і даних або суміщені шини адрес/даних, які передаються мультиплексним способом.


Мікропроцесорні системи поділяються на універсальні, спеціалізовані й багатопроцесорні (рис. 10.1).

Універсальні МПС орієнтовані на розв'язання широкого класу задач:

мікро-ЕОМ - комп'ютер малих розмірів на основі мікропроцесора. Це найбільш поширений клас МПП для різних технічних систем на транспорті;

ПЕОМ - персональні мікро-ЕОМ, разраховані на масового користувача;

робочі станції - різні автоматизовані робочі місця;

-           сервери - виконують частину функцій з обслуговуванням груп користувачів (розподіл ресурсів пам'яті, баз даних, принтерів та ін.);

мейнфрейми - великі універсальні комп'ютери;

кластерні системи - об'єднання машин з єдиним механізмом керування і програмного забезпечення, які забезпечують розподіл ресурсів, високу готовність, зручність розширення конфігурації.

Спеціалізовані МПС орієнтовані на вирішення спеціалізованих задач керування чи обробки інформації у складі технічних систем, цифрової обробки сигналів, обробки графіки.

Багатопроцесорні системи забезпечують функціонування багатьох процесорів під спільним керуванням.

Основними технічними характеристиками МПС є: розрядність, ємність пам' яті, продуктивність, число зовнішніх пристроїв та їхня пропускна здатність, функції системи і склад програмного забезпечення.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я