9.2. Програмування на мові СІ

МВР СІ (або С) був вперше створений на початку 70-х років і успішно розвивається. СІ компілюють у виконуваний файл в двійкових кодах спеціально для конкретного мікропроцесора. Для створення програми необхідно мати певне програмне забезпечення. У комплект програм звичайно входять текстовий редактор, бібліотечні файли, компілятор, компонувальник, файли допомоги і приклади програм.

Програми на мові СІ портативні. Якщо необхідно змінити програму, то для цього змінюється декілька рядків коду. Компілятори СІ добре функціонують як на 8-розрядних мікропроцесорах, так і на суперкомп'ютерах.

Особливий інтерес до МВР СІ програмісти почали проявляти, коли фірми PIC, Atmel, Motorola та ін. створили мікроконтролери з можливістю розробки для них програм на цій мові. Враховуючи, що асемблерні мови орієнтовані на конкретні типи мікропроцесорів і логіку їх роботи, мова СІ позбавлена подібних недоліків. СІ використовується для програмування будь-яких мікропроцесорів і особливо мікроконтролерів, для яких є компілятор з мови СІ. Вивчивши СІ, можна легко переходити від одного сімейства МПП до інших, витрачаючи на це менше часу на розробку.

Розробка програм на СІ включає декілька етапів:

Визначення мети програми (вимоги користувача):

а)         описати все, що повинна робити програма;

б)         визначити початкові умови;

в)         точно визначити всі можливі операції з величинами і текстом;

г)         встановити кінцеву інформацію, яку слід одержати в результаті
роботи програми.

Побудова програми з використання певної структури.

Запис коду - переклад ідеї програми на мову СІ.

Для створення початкового коду використовується будь-який текстовий редактор.

Коментарі в початкових текстах програм наводяться всередині похилих дужок /* ... */. Вкладені коментарі в СІ, які допустимі, наприклад в Basic, не вирішуються.

Всі функції наводяться на початку програми і є її частиною. Всі змінні декларуються перед рядком main(). Змінні величини, доступні для функцій, позначаються global або local. Типи даних визначаються завжди наперед. Якщо змінні є двобайтові цілі числа, то позначаються int, символьні - char, чотирихбайтові речовинні - float і т.д. На цьому етапі програма одержує ім'я з розширенням ".с" (наприклад, "test.c").

Компіляція - переклад початкового тексту програми в послідовність машинних двійкових кодів. Слід враховувати спрямованість роботи компіляторів для конкретних мікропроцесорів.

Результат роботи компілятора полягає у створенні нового тексту програми з назвою, наприклад, "test.obj".

Компоновка або складання - виконується тільки в тому випадку, якщо початковий текст програми скомпільований без помилок. Компонувальник (спеціальна програма) збирає проект, що розробляється, і представляє його з назвою, наприклад, "test.exe".

Робота програми - перевіряється за допомогою додаткових програм для тестування працюючої програми з певними вхідними величинами (струм в мережі, швидкість обертання валу двигуна, температура устаткування і т.п.).

Тестування і налагодження програми - перевірка всіх завдань, які повинна вирішувати програма. При цьому:

а)         обробляється весь діапазон вхідних, вихідних та ін. даних (ПЕ. ВЕ);

б)         перевіряються кінцеві результати;

в)         оцінюються режими функціонування всього комплекту МПП;

г)         визначається стійкість МПП при багатократному старті програми;

д)         перевіряється вплив на програму інших програмних продуктів, якщо
вони використовуються МПП, або операційного середовища.

Збереження і зміна програми - усунення виникаючих проблем, пов'язаних:

а)         помилками, що з'являються при вводі неперевірених даних від ПЕ;

б)         використанням програми в іншому операційному середовищі;

в)         усуненням впливу на програму інших програмних продуктів;

г)         впливом зовнішніх чинників (ВЕ, перешкод, електричних розрядів.
блукаючих струмів і т.п.).

Для спрощення процедури усунення різних помилок в програмному проекті важливо в нього включати докладні коментарі і ретельно вести документацію, що розкриває всі етапи створення програми.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я