9.1. Особливості реалізації мов високого рівня

Розвиток мікропроцесорної техніки призвів до реалізації мов високого рівня. Мови високого рівня (МВР) в порівнянні з машинними мовами і мовами асемблер легше сприймаються і освоюються в коротші терміни. Доцільність застосування МВР обумовлена підвищенням продуктивності праці програмістів, спрощенням супроводу програмних продуктів, забезпеченням можливості постійного вдосконалення програм. Завдяки невеликим об'ємам оперативної пам'яті і доцільності підвищення швидкості функціонування МПП забезпечується трансляція МВР (перетворення програми в еквівалентну програму в машинних кодах). Компіляція (Compilation) - це трансляція програми на МВР в об'єктний модуль (самостійна частина програми), здійснювана спеціальною програмою або технічними засобами, що називаються компілятором. Звичайно сучасний компілятор виконує компіляцію, трансляцію, перевірку і налагодження програм.

Компілятор виконує функції лексичного і синтаксичного аналізу, а також перетворення у форму зворотного польського запису (арифметичний або логічний вираз записується послідовністю спочатку операнди, а потім знак операції, запропонованих польським математиком Я. Лукашевичем).

МВР Basic, що входить в стандартний набір програмного забезпечення, широко використовується через простоту реалізації і близькість до природного

спілкування. Так, математичний запис (ax2 + by):ln y3 на мові Бейсик матиме вигляд

(A * X л2 + B * Y) / LOG(Y л3).

Для роботи програми всі оператори завжди мають мітки, роль яких виконують цілі числа.

МВР Basic містить операторів, що дозволяють проводити обчислення, управляти ходом виконання програм, здійснювати безумовні й умовні передачі керування, виконувати операції в циклі, працювати з підпрограмами (табл.9.1).


МВР відрізняються між собою. Програми на популярній мові Pascal значно швидші ніж Basic, але мають певну орієнтацію при використанні. У різних МВР можливе представлення чисел в різних форматах і зміна їх, наприклад, при виводу на друк. Існують засоби для роботи з графічною інформацією, обміну з периферійними пристроями, роботи в мережах та багато іншого.


Оператор

Короткий переклад

Оператор

Короткий переклад

NEXT

Кінець тіла циклу

REM

Коментарі

GOSUB

Перейти  в  мітку і запам'ятати  мітку для повернення

RANDOMIZE RND

Випадкові числа

DATA

Ввести блок числових даних

STOP

Зупинка (може бути у середині програми)

READ

Витягти числову інформацію з блоку даних для привласнення їх змінним

END

Кінець програми


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я