8.3. Мова асемблеру

Систему команд мікропроцесора описують на мові асемблеру.

Мова асемблеру (Assembly або Assembler) - це машинно-орієнтований засіб програмування. Програма на мові асемблеру називається початковою. Асемблер транслює початкову програму в символах у двійкові машинні коди. Така програма називається об'єктною, її можна завантажувати в пам'ять для виконання.

Програма готується у вигляді послідовності речень, які називаються операторами мови асемблеру. Кожний оператор записується в одному окремому рядку і після трансляції породжує одну машинну команду.

Рядок оператора має п'ять полів: адреса, мнемокод (код операції), мітка, операнд (и), коментарі.

Усі оператори записуються за допомогою символів Американського стандартного коду для обміну інформацією (ASCII - American Standart Code for Information Interchange).

Мітки звичайно відділяються від поля мнемоніки двокрапкою: МІТКА: MOVA,B; команда пересилки, JMP МІТКА; команда переходу. У полі операндів розміщують один або два операнди. Двійкові дані закінчуються символом В, десяткові - D (або може опускатися), шістнадцяткові - Н. Якщо в шістнадцятковому числі перший знак є літера, то перед нею пишуть цифру 0. Приклад завантаження даних:

МІТКА: MVI A,0EH; шістнадцяткових, MVI B,15; десяткових, MVI L, 1111B; двійкових. У полі коментарів, яке відділяють попереднього поля точкою з комою, вміщують опис призначення оператора.

У мові асемблеру використовують директиви, які призначені для передачі інформації, що використовується при трансляції. Основні директиви: керування трансляцією ORG (початок програми, адреса), END (кінець, закінчення програми); визначення даних та резервування в пам'яті області даних DB (дозволяє організувати символічну адресацію даних), DW (задає послідовність 16-розрядних даних: молодший байт - адреса мітки, а старший байт - адреса на одиницю більше), DS ( визначення пам'яті - кількість комірок або байтів пам'яті, які резервуються для запам'ятовування даних). Приклади:

МІТКА1: DB 15, 1, 24, 50; запам'ятати чотири байти даних,

МІТКА2: DB "DATA"; дани як п'ять символів,

DATA: DW 1100H, 0222H,

TABLE: DS 64; 64 байт даних.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я