7.7. Адресний простір МП і МК

Під адресним простором МП розуміють загальну множину адрес регістрів пам' яті, доступних для програм, які виконує МПП. Розмір адресного простору

визначається кількістю ліній зв' язку адресної шини і виражається в одиницях мінімальних адресованих елементів пам' яті - байтах, або в похідних одиницях. Наприклад, якщо адресна шина має 16 ліній зв'язку, то розмір адресного простору становить 216=65535 байт.

Для полегшення орієнтування в адресному просторі МПП складають карту пам' яті, в якої всі адреси регістрів пам' яті розподіляють на окремні області. У загальний адресний простір мікроЕОМ часто включають і адреси пристроїв вводу-виводу.

Адресний простір МК (АПМК) складається з адресних просторів регістрового файлу (АПРФ) і пам'яті (АПП). У АПРФ включені периферійні регістри, регістри керування, порти вводу-виводу і регістри загального призначення, які утворюють ОЗП МК. АП пам'яті утворено елементами внутрішньої і зовнішньої пам'яті програм для зберігання програмного коду і елементами зовнішньої пам'яті для зберігання даних і розміщення стека.

Прилад розподілу пам'яті мікропроцесорного пристрою має наступну структуру: ПЗП операційної системи (програма монітор), регістри контролера прямого доступу, регістри контролера дисплея, регістри інтерфейсу, регістри клавіатури, екранна область (дисплей), робочі осередки програми монітор або верхня межа стека, ОЗП користувача.

Стек МК може розташовуватися у внутрішньому ОЗП або в зовнішній пам'яті даних. Розміщення стека програмується розробником. При функціонуванні МК стек може переповнюватися, але в цьому випадку результат роботи МПП буде непередбачуваний.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я