7.6. Функціональні структури МПП

За кількістю виконуваних програм розрізняють одно- і багатопрограмні МПП. В однопрограмних МПП в кожний момент часу виконується тільки одна програма. Перехід до наступної програми відбувається тільки по завершенні поточної програми.

У багатопрограмних МПП виконуються кілька програм. МПП такого типу спроможні контролювати стан одноразово декількох об'єктів керування або вирішувати задачі різних видів.

Універсальні МПП можна використовувати для вирішення різних завдань, але часто застосування таких пристроїв для виконання завдання одного конкретного виду є надто дорогим для споживача.

Спеціалізовані МПП дають змогу різко збільшити продуктивність і скоротити витрати на створення та експлуатацію системи керування. Як правило, такі МПП придатні для виконання задач лише одного виду, наприклад, мікроконтролери для керування локальним устаткуванням на


рухомих одиницях, засобами захисту від коротких замикань, системами обмеження і вибору оптимальної швидкості руху, обліку і економії електричної енергії, та багатьох інших. Це найпоширеніші технічні рішення на базі ВІС.

Для вирішення подібних завдань використовують програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС - Programmable Logic Device, PLD). ПЛІС навіть в єдиному екземплярі дозволяє створювати спеціалізовані програмовані технічні засоби автоматики. Такі пристрої реалізуються на простій друкарській платі малих розмірів, їх впровадження здійснюється в найкоротші терміни. Пристрої відрізняються високою надійністю, а схеми мають надійний захист від копіювання. На транспорті такі технічні рішення знайшли широке розповсюдження. Пов'язано це з тим, що фірми-розробники таких технічних засобів гарантують їх обслуговування, ремонт і модифікацію, оскільки тільки вони мають доступ до всіх секретів такого устаткування.

Програмовані логічні контролери на ПЛІС, за допомогою яких можна отримати різноманітні схеми комутації вхідних і вихідних пристроїв та інші завдання програмним шляхом без зміни внутрішньої структури центрального пристрою обробки інформації знаходять широке розповсюдження в локальних системах автоматики і в мережах різних технічних і інформаційних служб на транспорті.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я