ВСТУП

Цей навчальний посібник призначений для вивчення студентами усіх форм навчання дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів» та виконання практичних робіт.

Збільшення технологічних можливостей і здешевлення виробів напівпровідникового виробництва привело до того, що мікропроцесорні пристрої (МПП) стають найбільш популярними технічними рішеннями в системах автоматизації різного призначення. Інтеграція в одній мікросхемі великого числа функцій, пов'язаних з прийомом, обробкою, зберіганням даних і керуванням , сприяла розвитку нових типів МПП - мікроконтролерів (МК) на одному кристалі. МК стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони популярні на транспорті, різних технологічних об'єктах (ТО) і особливо в побутовій техніці. З багатьма такими пристроями ми спілкуємося щодня. Малий розмір, надійність, низька ціна і висока продуктивність є очевидними достоїнствами МПП, які постійно удосконалюються. Області застосування МПП не мають меж.

Вивчення цифрової техніки і МПП, вживаної на електричному транспорті, має специфічні особливості. Пов'язано це з використанням не тільки сучасного електротехнічного устаткування, але й великого числа функціонуючих пристроїв на контактно-релейній базі, що відзначаються моральним зносом. У зв'язку з цим необхідною є підготовка спеціалістів міського транспорту, здатних організувати правильну експлуатацію цієї техніки.

Мета даного курсу - вивчення основ створення і використання мікропроцесорних систем для керування технологічними процесами і обладнанням міського електричного транспорту.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати периферійне устаткування, структуру МП і МК, вміти експлуатувати обладнання з системами керування на базі МП, розробляти алгоритми, мати навички програмування завдань керування об'єктами транспорту і знати перспективні напрямки розвитку мікропроцесорної техніки.

Перед виконанням практичних робіт студент повинен вивчити теоретичний курс, основні положення якого об'єднані в ряд тем. Посібник призначений для вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів» студентами спеціальності 6.092200 «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та інших спеціальностей за напрямком підготовки 0922 «Електромеханіка».


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я