6.1. Архітектура і структура МП системи керування

Архітектура - це найбільш загальні принципи побудови МПП автоматики. Вона охоплює питання: функціональний склад технічних і програмних засобів та їхню взаємодію у процесі обробки інформації і формування керуючих величин, що впливають на технологічний об'єкт.

Мікропроцесорною системою автоматики називають будь-яку обчислювальну, інформаційно-керуючу або керуючу систему, центральним пристроєм обробки інформації якої є мікропроцесор.

У загальному вигляді структуру системи автоматичного керування технологічним об'єктом можна зобразити схемою, що ілюструє взаємозв'язок технологічного об'єкта з мікропроцесорним пристроєм автоматики, оснащеним необхідним периферійним обладнанням (рис.6.1).

Технологічний об'єкт (ТО) керування - сукупність технологічного обладнання і реалізованого на ньому з відповідними інструкціями технологічного процесу.

МПП виконує функції збору даних про стан ТО (датчики фізичних
величин ПЕ1, ПЕ2, ПЕп), регулювання і керування процесу (за допомогою
виконавчих пристроїв ВЕ1, ВЕ2,   ВЕт), відображення інформації,

оптимізацію технологічних величин та ін.

Схема на рис.6.1 реалізується за допомогою мікропроцесорного пристрою, використання якого дозволяє:

- замінити аналогові технічні засоби об'єктів транспорту на цифрові там, де перехід до цифрового обладнання підвищує точність і розширює функціональні можливості системи керування;


заменити технічні засоби з "жорсткою" логікою на програмні ("гнучкі"), тобто які передбачають можливості зміни їх внутрішньої структури;

забезпечити перехід до децентралізованого керування ТО з підвищеною надійністю.

МПП на об'єктах електричного транспорту забезпечують декілька основних режимів функціонування.

Автоматизована інформаційна система - це найбільш проста форма. Результати обчислень при такому режимі відображаються на екрані відеотерміналу, друкуються, відтворюються будь-яким способом.

Радник оператор - МПП працює в розімкнутому контурі, тобто система забезпечує тільки відображення інформації про стан об'єктів транспорту. Оператор (диспетчер) може прийняти рішення на основі рекомендацій МПП або проігнорувати їх. Регулювання параметрів здійснюють локальні пристрої автоматики або сам оператор через пристрої ручного керування.

Супервізорне керування - МПП працює в замкнутому контурі (рис. 2.1). Оператор тільки спостерігає за її діями і втручається лише при відмовах у роботі пристроїв системи керування.

Безпосередньо цифрове керування - найбільш складний режим, при якому вихідні сигнали від МПП надходять прямо на ВЕ (рис. 6.1). Необхідність оператора в такій системі повністю виключена.

Перехід від централізованих систем керування до децентралізованих пов'язаний з ускладненням ТО, підвищенням вимог до їх швидкодії та надійності в роботі, зниженням вартості й експлуатаційних витрат.

Функціональна децентралізація - це розподіл складного процесу або системи на підсистеми за функціональними ознаками, що мають самостійну мету функціонування.

Топологічна децентралізація означає територіальний розподіл процесу або системи на локальні підсистеми.

Оскільки розподілені системи мають щонайменше дві функціонально пов'язані підсистеми, то внаслідок децентралізації утворюються багатопроцесорні системи керування.

У розподілених системах керування прийняті три основні топологічні структури організації взаємодії підсистем: радіальна, кільцева, магістральна.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я