АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Єсаулов С. М., Бабічева О. Ф. - Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах

Харків

ХНАМГ

2011

Конспект лекцій із завданнями практичних робіт для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))

Єсаулов С. М. Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах. Конспект лекцій із завданнями практичних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)) / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 135с.

Автор: С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева

Цей конспект лекцій призначений для вивчення мікропроцесорної техніки, застосовуваної на різних об'єктах транспорту і комунального господарства, і виконання практичних завдань.

Рецензент: канд. техн. наук А. К. Бабіченко (ХНТУ «ХПІ»)

Затверджено на засіданні кафедри електричного транспорту, протокол №2 від 8.09.2009 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я