2.5. Функції, характеристики і приклади САЕ/СAD/САМ - систем

Функції CAD-систем в машинобудуванні підрозділяють на функції двовимірного (2D) і тривимірного (3D) проектування. До функцій 2D відносяться креслення, оформлення конструкторської документації, до функцій 3D - отримання тривимірних моделей, метричні розрахунки, реалістична візуалізація, взаємне перетворення 2D і 3D моделей [2].

Основні функції САМ-СИСТЕМ: розробка технологічних процесів, синтез керуючих програм, для технологічного устаткування з числовим програмним керуванням (ЧПК), моделювання процесів обробки, зокрема побудова траєкторій відносного руху інструменту і заготовки в процесі

обробки, генерація процесорів посту для конкретних типів устаткування з ЧПК (NC - Numerical Control), розрахунок норм часу обробки.

Функції САЕ-систем досить різноманітні, оскільки пов'язані з проектними процедурами аналізу, моделювання, оптимізації проектних рішень. До складу машинобудівних САЕ - систем перш за все включають програми для наступних процедур:

моделювання полів фізичних величин, зокрема аналіз міцності, який найчастіше виконується відповідно до МКЕ;

розрахунок станів і перехідних процесів на макрорівні;

-           імітаційне моделювання складних виробничих систем на основі моделей масового обслуговування і мереж.

Приклади систем моделювання полів фізичних величин відповідно до МКЕ: Nastran, Ansys, Cosmos, Nisa, Moldrlow. Приклади систем моделювання динамічних, процесів на макрорівні: Adams і Dyna - в механічних системах, Spice - в електронних схемах, ПА9 - для багатоаспектного моделювання, тобто для моделювання систем, принципи дії яких засновані на взаємовпливі фізичних процесів різної природи.

Для зручності адаптації САПР до потреб конкретних використань, для її розвитку доцільно мати у складі САПР інструментальні засоби адаптації і розвитку. Ці засоби представлені тією або іншою CASE-технологією, включаючи мови розширення. У деяких САПР застосовують оригінальні інструментальні середовища.

Прикладами можуть служити об'єктно-орієнтоване інтерактивне середовище СAS CADE в системі EUCLID, яка містить бібліотеку компонентів, в САПР T-Kiex CAD 3/J передбачена розробка доповнень в середовищах Visual О+- і Visual Basic

Важливе значення для забезпечення відкритості САПР, її інтегрованості з іншими автоматизованими системами (АС) мають інтерфейси, що представляються реалізованими в системі форматами міжпрограмних обмінів. Очевидно, що в першу чергу необхідно забезпечити зв'язки між САЕ, CAD і САМ-підсистемами.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я