1.5. Характеристики електровимірювальних приладів

Загальними характеристиками електровимірювальних приладів є їх

похибки, варіація показників, чутливість до вимірюваної величини, споживана потужність, час встановлення показників і надійність.

Варіація показників приладу - це найбільша різниця показників приладу при тому самому значенні вимірюваної величини. Вона визначається при плавному підході стрілки до випробуваної позначки шкали при русі одного разу від початкової, а другого разу від кінцевої позначки шкали. Варіація показників характеризує ступінь стійкості показників приладу при тих самих умовах виміру тієї ж величини.

Вона приблизно дорівнює подвоєній похибці від тертя, тому що причиною варіації в основному є тертя в опорах рухливої частини.

Чутливістю електровимірювального приладу до вимірюваної величини х називається похідна від переміщення покажчика а по вимірюваній величині х:

S = d = F(x), (1.11)

dx

Переміщення покажчика а, що виражається в поділках або міліметрах шкали, для великої групи приладів визначається, у першу чергу, кутом відхилення рухливої частини а вимірювального механізму. Крім того, воно залежить від типу відлікового пристрою і його характеристик (стрілковий або світловий покажчик, довжина шкали, число поділок шкали й ін.).

У приладів зі сталою чутливістю переміщення покажчика пропорційне вимірюваній величині, тобто шкала приладу рівномірна.

Чутливість приладу має розмірність, що залежить від характеру вимірюваної величини, тому, коли користуються терміном «чутливість», говорять «чутливість приладу до струму», «чутливість приладу до напруги» і т.д. Наприклад, чутливість вольтметра до напруги дорівнює 10 под/В.

Величина, зворотня чутливості, G=1/S називається ціною поділки (постійною) приладу. Вона дорівнює числу одиниць вимірюваної величини, що припадають на одну поділку шкали. Наприклад, якщо S=10 под/В, то С=0,1 В/под.

При введені електровимірювального приладу в коло, що перебуває під напругою, прилад споживає від цього кола деяку потужність. У більшості випадків ця потужність мала з точки зору економії електроенергії. Потужність, споживана приладами залежно від принципу дії, призначення приладу й межі виміру, має різні значення і для більшості приладів лежить у межах від 10" до 15 Вт.

Після введення електровимірювального приладу в електричне коло до моменту встановлення показників приладу, коли можна зробити відлік, проходить деякий проміжок часу (час заспокоєння). Під часом встановлення

показників електровимірювального приладу розуміється проміжок часу, що пройшов з моменту підключення або зміни вимірюваної величини до моменту, коли відхилення покажчика від сталого значення не перевищує 1,5% довжини шкали. Час встановлення показників для більшості типів приладів, що показують, не перевищує 4 с.

Цифрові прилади характеризуються часом виміру, під яким розуміють час із моменту зміни вимірюваної величини або початку циклу виміру до моменту одержання нового результату на відліковому пристрої з нормованою похибкою.

Під надійністю електровимірювальних приладів розуміють їх здатність зберегти задані характеристики за певних умов роботи протягом певного часу. Якщо значення однієї або декількох характеристик приладу виходить із заданих граничних значень, то говорять, що має місце відмова. Кількісною мірою надійності є мінімальна ймовірність безвідмовної роботи приладу в заданих проміжку часу й умовах роботи.

Ймовірністю безвідмовної роботи називається ймовірність того, що протягом певного часу Т безперервної роботи не відбудеться жодної відмови. Час безвідмовної роботи зазначено в описах приладів. Часто користуються наближеним значенням цього показника, обумовленим відношенням числа приладів, що продовжують після певного часу Т безвідмовно працювати, до загального числа випробуваних приладів.

Гарантійним терміном називають період часу, протягом якого завод-виготовлювач гарантує справну роботу виробу при дотриманні правил експлуатації приладу. Наприклад, для мікроамперметрів типу М266М підприємство-виготовлювач гарантує безоплатну заміну або ремонт приладу протягом 36 місяців від дня відвантаження з підприємства, а для частотомірів типу Е373 цей термін становить 11 років.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я