Додаток А - ПОЗНАЧЕННЯ МАРКУВАННЯ ПРИЛАДІВ І ДОПОМІЖНИХ ЧАСТИН

 

 

 

 

 

 

Номер символу

Найменування

Позначення символу

В. Рід величини, що вимірюється, і кількість елементів вимірювання

В-1

Коло постійного струму і (або) вимірювальний елемент, що реагує на постійний струм

(5031)15

В-2

Коло змінного струму і (або) вимірювальний елемент, що реагує на змінний струм

(5032)1)

В-3

Коло постійного струму і (або) змінного струму і (або) вимірювальний елемент, що реагує на постійний і змінний струм

(5033)1}

В-4

Трифазна схема змінного струму (основне позначення)

3 ~ 2)

 

3)

В-6

Один вимірювальний елемент (Е) для трипровідного кола

3 ~ 1Е2)

 

В-7

Один вимірювальний елемент (Е) для чотирипровідного кола

3N ~ 1E2)

gig

В-8

Два вимірювальних елемента (Е) для трипровідного кола з несиметричними навантаженнями

3 ~ 2Е2)

 

В-9

Два вимірювальних елемента (Е) для чотирипровідного кола з несиметричними навантаженнями

3N ~ 2Е2)

 

В-10

Три вимірювальних елемента (Е) для чотирипровідного кола з несиметричними навантаженнями

3N~ 3Е2)

 

С. Безпека (для застосування дивись ДСТ Р 51350)

D. Положення при експлуатації

D-1

Прилад для використання з вертикальним циферблатом

 

D-2

Прилад для використання з горизонтальним циферблатом

1 1

D-3

Прилад для використання з циферблатом з нахилом (наприклад, 60°) відносно горизонтальної площини

/а-

D-4

Приклад для приладу, що використовується як D-1 з робочою областю застосування від 80° до 100°

1

D-5

Приклад для приладу, що використовується як D-2 з робочою областю застосування від мінус 1° до плюс 1°

1          1

D-6

Приклад для приладу, що використовується як D-3 з робочою областю застосування від 45° до 75°

/

is:..6o:..75'

Е. Клас точності

Е-1

Позначення класу точності (наприклад, 1), окрім тих випадків, коли нормуюче значення відповідає довжині шкали або значенню, що показується, або інтервалу вимірювання

1

Е-2

Позначення класу точності (наприклад, 1), коли нормуюче значення відповідає довжині шкали

 

Е-3

Позначення класу точності (наприклад, 1), коли нормуюче значення відповідає значенню, що показується

О

Е- 10

Позначення класу точності (наприклад, 1), коли нормуюче значення відповідає інтервалу вимірювання

І'І

F. Основні позначення (см. також [3] і [4])

F-1

Магнітоелектричний прилад з рухомою котушкою

0

F-2

Магнітоелектричний логометр (вимірювач відношень)

Q

F-3

Магнітоелектричний прилад з рухомим магнітом

 

F-4

Магнітоелектричний  логометр (вимірювач відношень) з рухомим магнітом

 

F-5

Електромагнітний прилад

 

F-6

Поляризований електромагнітний прилад

 

F-7

Електромагнітний логометр (вимірювач відношень)

Ж

F-8

Електродинамічний прилад без залізного осердя

LTJ"J

F-9

Електродинамічний прилад з залізним осердям (феродинамічний)

ф

F-10

Електродинамічний логометр (вимірювач відношень) без залізного осердя

TV

F-11

Електродинамічний (феродинамічний) логометр (вимірювач відношень) з залізним осердям

®

F-12

Індукційний прилад

GD

F-13

Індукційний вимірювач відношень (логометр)

 

F-15

Біметалевий прилад

 

F-16

Електростатичний прилад

т

F-17

Вібраційний прилад

JL

F-18

Термопара (термоперетворювач) неізольована

, Y.5)

F-19

Ізольована термопара (термоперетворювач)

V

■ • 5)

F-20

Електронний пристрій у вимірювальному колі

«Г 5)

F-21

Електронний пристрій в допоміжному колі

 

F-22

Випрямляч

 

F-23

Шунт

-F=r

F-24

Додатковий опір

Ч » h

F-25

Додаткова котушка індуктивності

_| і _

або

F-26

Додатковий повний опір

 

F-27

Електричний екран

О

F-28

Магнітний екран

О

F-29

Астатичний прилад

Ast

F-30

Напруженість магнітного поля, виражена в кА/м, що визиває зміну показань, відповідну позначенню класу точності (наприклад 2 кА/м)

0

F-31

Затискач «земля» (основне позначення)

і 6)

(5017)1)

F-32

Регулятор нуля (інтервалу вимірювання)

F-33

Див. окремий документ

А

F-34

Напруженість електричного поля, виражена в кВ/м, що спричиняє зміну показань, відповідну позначенню класу точності (наприклад, 10 кВ/м)

і—}

LZJ

F-35

Загальна допоміжна частина

О )

F-37

Феромагнітна опорна площина товщиною X мм

FeX

F-38

Феромагнітна опорна площина будь-якої товщини

Fe

Fc-39

Неферомагнітна опорна площина будь-якої товщини

Nfe

F-42

Затискач корпуса, або шасі

Аг

(5020)1)


F-43

Затискач захисного заземлення

(X)

(5019)1)

F-44

Затискач заземлення, вільний від перешкод

Ф

(5018)1)

F-45

Затискач сигналу низького рівня

—і—

F-46

Позитивний затискач

(5005)1)

 

F-48

Керування встановленим діапазоном опору

п

F-49

Прилад має пристрій захисту від перевантажень

А

F-50

Керування поверненням в вихідний стан пристрою захисту від перевантажень

О 0

!) Наведені в даній графі числа — номера позначень за [3].

2)         Символи, отримані з символу 02-02-04 за [4].

3)         Для інформації.

4)         Символ Е-2 — для інформації. Його не варто застосовувати в нових розробках приладів.

5)         Якщо символи F-18, F-19, F-20, F-21 або F-22 об'єднуються з символами приладу,
наприклад F-1, то пристрій є вбудованим.

6)         Символ F-31 не рекомендується. Замість нього варто застосовувати один з більш
конкретних символів F-42, F-43, F-44 або F-45.

7)         Символ F-35 означає, що пристрій зовнішній для приладу і повинен поєднуватись з
одним із символів F-18, F-19, F-20, F-21 або F-22.

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я