ЗМІСТ

ВСТУП                       5

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ В МЕТРОЛОГІЇ.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХИБОК                   7

Основні метрологічні визначення. Одиниці фізичних величин.
Засоби вимірів та їх класифікація               7

Класифікація вимірювань                9

Похибки вимірювань                       10

Похибки засо бів вимірювань                     13

Характеристики електровимірювальних приладів                       15

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МІР ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН.

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СТРУМІВ І НАПРУГ                       17

Міри фізичних величин                   17

Вимірювальні перетворювачі струмів і напруг                 18

Шунти                        18

Додаткові резистори             20

Вимірювальні трансформатори                   22

РОЗДІЛ 3. АНАЛОГОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ                       28

Загальні відомості про аналогові вимірювальні прилади                        28

Технічні вимоги                    29

Відлікові пристрої                30

Пристрої для створення протидіючого моменту              33

Пристрої для створення заспокійливого моменту                        34

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ. ВИМІРЮВАЛЬНІ

МЕХАНІЗМИ ПРИЛАДІВ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ                   36

Прилади магнітоелектричної системи                   36

Прилади електромагнітної системи                       39

Електродинамічні прилади              42

Феродинамічні прилади                   47

Прилади індукційної системи                     48

Електростатичні прилади                49

РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРОННІ АНАЛОГОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ...     52

5. 1 .Електронні вольтметри                        52

5.2. Електронно-променевий осцилограф             54

РОЗДІЛ 6. ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ                57

Цифрові вольтметри постійного і змінного струму                     58

Цифрові осцилографи                      61

РОЗДІЛ 7. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

ПРЯМИМИ МЕТОДАМИ               63

7.1.      Прямі методи вимірювань активних опорів          63

Мостом постійного струму  64

Омметром      68

Мегомметром            70

7.2.      Вимірювання ємності та індуктивності прямими методами       72

Мостом змінного струму     72

Вимірювання ємності фарадметром           73

Вимірювання ємності балістичним гальванометром

і вольтметром            74

РОЗДІЛ 8. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В КОЛАХ

ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО СТРУМУ   75

Вимірювання потужності в колах постійного струму     76

Вимірювання потужності в колах змінного струму         78

Вимірювання активної потужності в однофазному колі

змінного струму        78

Вимірювання реактивної потужності в однофазних колах

змінного струму        80

Вимірювання активної потужності в трифазних

трипровідних колах змінного струму        80

Вимірювання активної потужності в трифазних

чотирипровідних колах змінного струму  82

Вимірювання реактивної потужності в трифазному колі

змінного струму        83

РОЗДІЛ 9. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Й ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ЯКОСТІ         85

Вимірювання активної електричної енергії          85

Вимірювання реактивної електричної енергії       90

Вимірювання коефіцієнта потужності й фазового зсуву 90

РОЗДІЛ 10. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН         95

10.1.    Вимірювання магнітного потоку в постійному магнітному полі           95

За допомогою балістичного гальванометра (індукційно-
імпульсний метод)    95

Веберметром 97

10.2.    Вимірювання магнітної індукції й напруженості магнітного поля.... 97

Індукційно-імпульсний метод        97

За допомогою явища ядерного магнітного резонансу     98

З використанням ефекту Холу        100

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  101

ДОДАТКИ     102


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я