РОЗДІЛ 6. ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Цифровий вимірювальний прилад (ЦВП) - це прилад, в якому вхідний сигнал перетворюється в дискретний вихідний сигнал і представляється в цифровому вигляді. Під дискретним сигналом розуміється переривчастий сигнал, в якому інформація міститься не в інтенсивності носія сигналу (наприклад, у значенні напруги, струму), а в числі елементів сигналу (наприклад, у числі імпульсів напруги) та їх взаємному розташуванні в часі і просторі. Систему таких сигналів для подання інформації називають кодом. Вимірювана величина, що подається на вхід ЦВП, є величиною безперервною, тобто на кінцевому інтервалі вона має незліченну безліч значень. Безперервну величину часто називають аналоговою величиною. Процес перетворення аналогової величини в цифрову називається аналогово-цифровим

перетворенням, а перетворювач, що здійснює це перетворення - аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП).


Узагальнена функціональна схема ЦВП представлена на рис. 6.1. Вимірювана величина хвм подається на вхідний пристрій ВП, призначений для масштабного перетворення вхідної величини та відділення її від завад. АЦП перетворює величину х в код N, що подається на цифровий відліковий пристрій ЦВП, де відображається у вигляді ряду цифр або виводиться на зовнішній пристрій. Як пристрій керування ПК в сучасних ЦВП використовуються мікроконтролери.

АЦП широко використовуються для зв'язку первинних перетворювачів електричних і неелектричних величин з мікропроцесорами та іншими пристроями накопичення й обробки результатів спостережень.

За видом вимірюваних величин ЦВП діляться на:

Вольтметри постійного та змінного струму.

Омметри та мости постійного та змінного струму.

Комбіновані прилади.

Вимірювачі частоти й інтервалів часу.

Спеціалізовані ЦВП, призначені для вимірювань температури, маси вантажів, швидкостей і т.п.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я