4.4. Феродинамічні прилади

Відрізняються від електродинамічних тим, що нерухома й рухома котушки мають свої магнітопроводи, виконані з фероматеріалу, тому магнітні поля котушок значно сильніші. Ці магнітні поля, взаємодіючи між собою, викликають появу обертаючого моменту на осі рухомої котушки. Рухома система разом зі стрілкою повертається доти, доки обертаючий момент не врівноважиться протидіючим моментом.

На рис. 4.12 зображені дві конструкції феродинамічних механізмів: з однією котушкою (рис. 4.12, а) і з двома котушками (рис. 4.12, б).

Рівняння шкали

 (4.13)


а б Рис. 4.12 - Конструкції феродинамічних приладів а - з однією котушкою; б - з двома котушками

Переваги

Не піддаються впливу зовнішніх магнітних полів.

Менше ніж в електродинамічних приладах власне споживання потужності.

Більший ніж в електродинамічних приладах обертаючий момент.

Недоліки

Відносно мала точність.

Менший ніж в електродинамічних приладів частотний діапазон.

Зазначені властивості феродинамічних приладів визначають галузь їх застосування - у якості щитових і переносних приладів змінного струму, а також як самописні прилади. Промисловість випускає щитові феродинамічні амперметри й вольтметри класів точності 1,5 і 2,5, переносні амперметри й вольтметри класу 0,5, щитові й переносні ватметри класів точності 0,2 і 0,5. Застосовуються вони переважно на змінному струмі промислової частоти.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я