АННОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Тугай Д. В. - Основи метрології та електричних вимірювань

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

 (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка")

Харків

ХНАМГ

2011

Тугай Д. В. Текст лекцій з дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Елек­тромеханіка») / Д. В. Тугай; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. -106 с.

Автор: доц., к.т.н. Д. В. Тугай

Рецензент: проф., д.т.н. А. Г. Сосков

Рекомендовано кафедрою теоретичної та загальної електротехніки, протокол № 7 від 17.02.2011 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я