3.1. Загальні відомості про аналогові вимірювальні прилади

Аналоговими вимірювальними приладами називають прилади, показання яких є неперервною функцією змін вимірюваної величини. Аналоговий електровимірювальний прилад - це, в першу чергу, показуючий прилад, тобто прилад, що допускає відлік показників. Для цього у всіх аналогових електровимірювальних приладів є відліковий пристрій, що складається зі шкали, розташованої на циферблаті приладу, і покажчика.

Покажчик відлікового пристрою жорстко зв'язаний з рухомою частиною вимірювального механізму, що здійснює перетворення вимірюваної електричної величини в кутове переміщення рухомої частини, а отже, і покажчика.

У вимірювальному механізмі поворот рухомої частини здійснюється під дією виникаючого в механізмі обертаючого моменту. Значення обертаючого моменту пропорційне вимірюваній електричній величині. Для того щоб забезпечити однозначний зв'язок між кутом повороту рухомої частини і значенням вимірюваної величини, необхідно в кожному аналоговому приладі створювати протидіючий момент, пропорційний куту повороту рухомої частини механізму.

Характер руху рухомої частини, а отже, і покажчика до сталого положення відіграє в приладах істотну роль, що визначає швидкодію приладу. Тому у всіх аналогових приладах передбачені різні пристрої для створення оптимального заспокійливого моменту.

Наявність рухомої частини у вимірювальному механізмі вимагає застосування спеціальних опорних пристроїв, що створюють відносно малий момент тертя.

Таким чином, незалежно від призначення аналогового електровимірювального приладу й від різновиду застосовуваного в ньому вимірювального механізму, будь-який прилад містить загальні для всіх аналогових приладів вузли й елементи: відліковий пристрій, пристрої, що створюють протидіючий й заспокійливий моменти, опорний пристрій. Крім того, спільними для всіх аналогових приладів є технічні вимоги, обумовлені відповідними державними стандартами. Нижче розглядаються технічні вимоги до аналогових приладів, а також конструкції та особливості роботи всіх названих вище пристроїв.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я