АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства

Кисельов М. І., Фатеєв В. М. - Електричні апарати

(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 - «Електромеханіка» зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)

Харків - ХНАМГ - 2012

Кисельов М. І. Конспект лекцій із дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 - «Електромеханіка» зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») / М. І. Кисельов, В. М. Фатеєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 84 с.

Автори: М. І. Кисельов, В. М. Фатеєв

Рецензент: доцент В. М. Гаряжа

Рекомендовано кафедрою ЕТ, протокол № 1 від 28.08.2011 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я