ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА           5

1.         ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОДІЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ        6

Основні поняття та визначення      6

Сучасний стан і перспективи розвитку електроенергетики України    6

Вплив електроенергетики на довкілля      10

Споживачі електроенергії    12

Класифікація споживачів     12

Характеристика основних типів електроприймачів        14

1.5.      Електричні мережі    18

Вимоги до розподільних електричних мереж       18

Класифікація розподільних електричних мереж   19

Контрольні запитання          38

2.         ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНСТРУКТИВНЕ ВИКОНАННЯ Й УМОВИ
РОБОТИ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ   39

2.1.      Повітряні лінії           39

Основні визначення 39

Проводи і троси        40

Опори 44

Ізолятори       48

Лінійна арматура ПЛ            49

Конструкції ліній різної номінальної напруги      51

Характеристика умов роботи повітряних ліній    52

2.2.      Кабельні лінії 55

Загальні відомості     55

Кабелі 55

Конструкції кабелів  58

Марки кабелів           60

Кабельні муфти         62

Кабельні споруди      62

Прокладання КЛ у землі      62

Прокладання КЛ у спорудах           65

Підводна прокладка КЛ       66

Прокладання кабелів на вертикальних і крутонахилених ділянках       67

Захист кабелів від корозії     68

Рекомендації щодо застосування різних марок кабелів   69

2.3.      Підстанції та розподільні пункти    69

Загальні відомості     69

Типи підстанцій        72

Трансформатори       73

Розподільні пристрої            76

Струмопроводи         76

Електропроводки      77

Контрольні запитання          78

3.         ПІДГОТОВКА ДО РОЗРАХУНКІВ РЕЖИМІВ РОЗПОДІЛЬНИХ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ   80

3.1. Загальні положення розрахунків режимів розподільних      80

електричних мереж  80

3.2. Параметри і схеми заміщення розподільних електричних мереж    81

3.2.1. Параметри і схеми заміщення ліній розподільних електричних мереж 81

3.2.2. Параметри і схеми заміщення трансформаторів розподільних

електричних мереж  87

Контрольні запитання          99

4.         ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ І ПОТУЖНОСТЕЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ         100

Розімкнені розподільні електричні мережі            100

Прості замкнені розподільні електричні мережі   100

Загальні характеристики простих замкнених розподільчих        100

електричних мереж  100

Основні переваги замкнених мереж          101

Розрахунок простих замкнених мереж      102

4.3.      Складні замкнені розподільчі електричні мережі 115

Загальні характеристики сладних замкнених розподільчих        115

електричних мереж  115

Розрахунок складної замкненої електричної мережі методом     115

контурних струмів (потужностей)              115

Розрахунок складної замкненої електричної мережі методом     124

перетворення (трансфігурації)        124

Розрахунок складної замкненої електричної мережі методом вузлової
напруги          132

Розрахунок складної замкненої електричної мережі методом     134

послідовних наближень       134

Розрахунок складної замкненої електричної мережі методом     139

накладання     139

Контрольні запитання          142

5.         ВТРАТИ НАПРУГИ В ЕЛЕМЕНТАХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ          143

5.1.      Втрати напруги в лініях розподільчих електричних мереж        143

Загальні випадки розрахунку втрати напруги в лініях    143

розподільних електричних мереж  143

Окремі випадки розрахунку втрати напруги в лініях трифазних
розподільних мереж 145

Розподільні мережі напругою до 1000 В    146

5.2.      Втрати напруги у трансформаторах           160

Втрата напруги в обмотках двообмоткових трансформаторів    160

Втрати напруги в обмотках триобмоткових трансформаторів   161

Контрольні запитання          162

6.         ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ Й ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ         163

Втрати потужності в лініях розподільних електричних мереж   163

Втрати потужності у трансформаторах      167

6.3. Втрати електричної енергії в розподільних електричних мережах 168

Контрольні запитання          176

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ       177

ДОДАТОК А 178


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я