2.5. Електропроводки

Електропроводками називаються проводи і кабелі з електроустановлюва-льними і електромонтажними виробами, призначені для виконання внутрішніх мереж у будівлях.

Як установлювальні проводи використовують ізольовані проводи і шнури з мідними або алюмінієвими жилами. За кількістю струмопровідних жил про­води виготовляють одно-, дво-, три-, чотири і багатожильними, а шнури - пере­важно двожильними. Ізоляцію проводів і шнурів виконують з гуми або поліві-нілхлоридного пластика. Проводи і шнури з гумовою ізоляцією мають обпле­тення з волокнистих матеріалів, а проводи і шнури з полівінілхлоридною ізоля­цією виготовляють без захисних покриттів.

До електроустановлювальних виробів належать вимикачі, штепсельні ро­зетки і блоки з вимикачів-розеток, а до електромонтажних - коробки для уста­новки вимикачів і штепсельних розеток, крюки для підвіски світильників, розе­тки для оформлення отворів і розміщення люстрових затискачів.

Електропроводки виконують відкритими і прихованими. Відкриту елект­ропроводку прокладають по поверхні стін, стель, по фермах та інших будівель­них елементах будівель і споруд. При цьому застосовують різні способи про­кладки: безпосередньо по поверхні, на струнах, смугах, тросах, роликах, у тру­бах, коробках, лотках, вільну підвіску і т.д. Відкрита проводка може бути ста­ціонарною, пересувною і переносною.

Приховану електропроводку прокладають усередині конструктивних елементів будівель і споруд (стінах, підлогах, перекриттях). При цьому її роз­ташовують у трубах, гнучких металевих рукавах, коробах та борознах. Окрім вказаних вище видів електропроводки, використовують зовнішню електропро­водку, яку вмонтовують по зовнішніх стінах будівель і споруд.

Способи виконання електропроводок залежать від призначення примі­щення, особливостей будівельних конструкцій і зручності експлуатації мережі. В громадських, адміністративних і житлових будівлях переважно застосовують приховану прокладку проводів, що найбільшою мірою відповідає архітектур­ним і гігієнічним вимогам.

Контрольні запитання

Основні визначення, пов'язані з повітряними лініями; загальна характе­ристика конструктивного виконання повітряних ліній; прогони, габарити повіт­ряних ліній.

Проводи і троси повітряних ліній, їх основні типи, матеріали і конструк­тивні особливості.

Самоутримувальні ізольовані проводи, високотемпературні проводи для повітряних ліній.

Опори повітряних ліній, їх основні типи, матеріал і конструктивні особ­ливості.

Ізолятори повітряних ліній, їх основні типи і сфери застосування.

Лінійна арматура повітряних ліній, її основна характеристика і призна­чення.

Конструкція повітряних ліній різної номінальної напруги.

Характеристика умов роботи повітряних ліній, причини ушкодження повітряних ліній.

Переваги і недоліки кабельних ліній в порівнянні у повітряними лініями.

Основні елементи кабелів.

Кабелі на напругу до 35 кВ включно, їх основні типи, конструктивні особливості, способи прокладення.

Переваги і недоліки кабелів з паперово-масляною і ЗПЕ-ізоляцією.

Прокладення кабелів у землі.

Прокладення кабельних ліній у спорудах.

Підводна прокладка кабелів.

Прокладення кабелів на вертикальних і крутонахилених ділянках траси.

Захист кабелів від корозії.

Вживання різних марок кабелів.

Основні елементи ПС, їх призначення, типи, конструктивне виконання.

Трансформатори, їх призначення, типи, конструктивне виконання.

Розподільні пристрої, розподільні пункти, їх призначення, типи, конс­труктивне виконання.

Струмоводи, їх призначення, типи, конструктивне виконання.

Електропроводки, їх призначення, типи, конструктивне виконання.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я