12. ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Ключові поняття: діод (вентиль), тиристор, транзистор, емітер, база, колектор, випрямляч, згладжуючий фільтр, підсилювач, смуга пропускання, коефіцієнт підсилення.

Сучасний науково-технічний прогрес в багатьох галузях промисловості, зокрема у будівництві, пов'язаний з розвитком електроніки. Успіхи електроніки є результатом створення різноманітних електровакуумних і напівпровідникових приладів. У наш час кількість різних типів приладів електроніки така велика, що їх повний опис виходить за межі програми курсу «Електротехніка у будів­ництві». Тому наш розгляд обмежено основними типами напівпровідникових приладів, які набули широкого застосування в різних пристроях, зокрема в сис­темах керування електроприводами будівельних машин і механізмів.

В електронній техніці виділяють силову і інформаційну електроніку. Од­ним з основних завдань силової електроніки є перетворення різних видів елект­ричної енергії, зокрема змінного струму на постійний. Інформаційна електроні­ка переважно використовується для розв'язання завдань керування інформацій­ними потоками, зокрема для посилення сигналів.

У рамках даної теми розглянуті питання будови й принципів роботи на­півпровідникових діодів, тиристорів і транзисторів та їхнього застосування у випрямлячах і підсилювачах.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я