РОЗДІЛ IV ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ І ЕЛЕКТРОПРИВОД

Промислова електроніка - це галузь науки і техніки, що займається ви­вченням будови й роботи різних електронних приладів і їхнього застосування у промисловості. Сьогодні електроніка увійшла в усі галузі сучасної науки, тех­ніки, промисловості. Електронні прилади використовують в автоматиці, теле­механіці, зв'язку, медицині, фізиці, машинобудуванні, будівельній галузі та ін.

Однією з основних сфер її ефективного використання є електропривод, що вирішує завдання керування електродвигунами різних типів і призначення. Широке промислове використання тиристорів зумовило значний прогрес у га­лузі регульованого електропривода постійного і змінного струмів. Створено ви­сокоефективні пристрої, що перетворюють струм промислової частоти на змін­ний струм регульованої частоти для керування швидкістю електродвигунів.

Електронні підсилювачі, випрямлячі, вимірювальні прилади та інші при­строї є потужним засобом для автоматизації і контролю виробничих процесів. Використання керованих швидкодіючих напівпровідникових приладів у тради­ційних схемах істотно розширює їхні можливості щодо забезпечення нових ре­жимів роботи і покращення функціональних властивостей обладнання, розроб­леного на базі цих приладів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я