8.2. Класифікація методів електричних вимірювань

Залежно від способу одержання результату вимірювання підрозділяють на два види: прямі й непрямі.

Прямими називають вимірювання, при яких шукане значення фізичної величини визначають безпосередньо за показаннями приладу (вимірювання струму амперметром, електроенергії лічильником, напруги вольтметром та ін.).

Непрямими називають вимірювання, при яких шукане значення фізич­ної величини знаходять на підставі відомої функціональної залежності між цією величиною й величинами, отриманими в результаті прямих вимірювань. При­кладом може служити визначення електричного опору за показаннями ампер­метра й вольтметра.

Залежно від сукупності прийомів використання принципів і засобів вимі­рювань усі методи поділяють на методи безпосередньої оцінки й методи порів­няння.

Під методом безпосередньої оцінки розуміють метод, при якому значен­ня вимірюваної величини визначають безпосередньо за показаннями відліково-го пристрою вимірювального приладу прямої дії (значення струму - за показан­нями амперметра, значення напруги - за показаннями вольтметра та ін.).

Методом порівняння називають метод, при якому вимірювана величи­на в спеціальному вимірювальному колі порівнюється з величиною, відтворе­ною мірою. Методи порівняння підрозділяють на нульовий, диференціальний і заміщення.

Нульовий метод - метод порівняння вимірюваної величини з мірою, де результуючий ефект впливу порівнюваних величин на прилад порівняння дово­дять до нуля.

Диференціальний метод - метод порівняння, в якому на вимірювальний прилад впливає різниця між вимірюваною величиною і величиною, відтворе­ною мірою (наприклад, вимірювання електричного опору за допомогою неврів-новаженого моста).

Метод заміщення - метод порівняння з мірою, у якому вимірювану ве­личину заміщають у вимірювальній установці відомою величиною, відтворе­ною мірою. При цьому шляхом зміни відомої величини домагаються таких са­мих показаннь приладу, що були при дії вимірюваної величини (наприклад, по­рівняння опору резистора з опором зразкової котушки, яку включають попере­мінно до того самого плеча моста).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я