1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Й ПОНЯТТЯ

Ключові поняття: електричне коло, ділянка кола, джерело електричної енергії, приймач електричної енергії, електричний струм, ЕРС, напруга, постійний струм, змінний струм, лінійний елемент, нелінійний елемент, нерозгалужене коло, розгалужене коло, опір, індуктивність, ємність, взаємоіндуктивність, па­сивний елемент, активний елемент, схема з'єднання кола, схема заміщення ко­ла, активний і пасивний двополюсники, послідовне і паралельне з'єднання, кон­тур, вузол, гілка.

Електричне коло і його елементи

Електричним колом називають сукупність пристроїв, що призначені для генерування, передачі, перетворення і використання електричної енергії. Окре­мі пристрої, що входять до електричного кола, називають елементами елект­ричного кола. Частину електричного кола, що містить виділені в ньому елемен­ти, називають ділянкою кола.

Елементи кола, призначені для генерування електричної енергії, назива­ють джерелами живлення або джерелами електричної енергії, а елементи, що використовують електричну енергію, - приймачами (споживачами) елек­тричної енергії.

У джерелах живлення електрична енергія створюється за рахунок пере­творення з інших видів енергії: механічної, хімічної, теплової, світлової та ін.

У приймачах, навпаки, електрична енергія перетворюється на інші види енергії: механічну - в електричних двигунах, хімічну - в акумуляторах, теплову - в різних нагрівальних приладах і печах, випромінювання - в освітлювальних приладах та ін.

Зв'язуючою ланкою між джерелом і приймачем електричної енергії ви­ступають передавальні елементи. До цієї групи належать електричні проводи, трансформатори, випрямлячі, прилади контролю і керування та ін..


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я