7.8. Електронні аналогові електровимірювальні прилади

Електронні аналогові ЕВП становлять собою засоби вимірювання, в яких перетворення сигналів вимірювальної інформації здійснюється за допомогою аналогових електронних пристроїв. Показання цих приладів є безперервною функцією зміни вимірюваної величини. Прикладом цієї групи приладів є елект­ронні вольтметри.

В електронних вольтметрах вимірювана напруга перетворюється за до­помогою аналогових електронних пристроїв на постійний струм, що подається на магнітоелектричний вимірювальний механізм з шкалою, градуйованою в одиницях напруги.

Розрізняють вольтметри постійної й змінної напруг. Структурна схема електронного вольтметра постійної напруги наведена на рис. 7.18, де ВхП - вхі­дний пристрій у вигляді високоомного резистивного подільника напруги, ППН - підсилювач постійної напруги, МВП - магнітоелектричний вимірювальний прилад.

 

 

 

Uвим=

ВхП

 

ППН

 

МВП

 

 

 

Рис.7.18 - Структурна схема електронного вольтметра

постійної напруги

Вхідний пристрій забезпечує високий вхідний опір і значення вимірюваної напруги, необхідні для подальшого перетворення. ППН служить для збільшення

чутливості вольтметра й посилення потужності вимірюваного сигналу з метою введення до дії магнітоелектричного вимірювального механізму.

Відмінною рисою електронних вольтметрів змінної напруги є наявність перетворювача П (рис.7.19) змінної напруги на постійну. Залежно від того, яке значення змінної напруги потрібно вимірювати (середнє, діюче, амплітудне) розрізняють відповідно перетворювачі середнього, діючого і амплітудного зна­чень змінної напруги.

Перевагами сучасних електронних вольтметрів є: великий вхідний опір (більше 1 МОм), мале споживання потужності, висока чутливість, широкий ді­апазон вимірюваних напруг (від десятків нановольтів на постійному струмі до десятків кіловольтів), широкий діапазон частот (від постійного струму до со­тень МГц).

 

 

 

 

ь

ВхП

ь

П

 

ППН

ивих

ь

МВП

W

W

W

W

Рис. 7.19 - Структурна схема електронного вольтметра

змінного струму


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я