7.5. Прилади електромагнітної системи

Прилади електромагнітної системи широко застосовують у колах постій­ного і змінного струму. Перевагами цих приладів є простота конструкції, на­дійність і стійкість до перевантажень.

Принцип дії ЕВП електромагнітної системи заснований на взаємодії двох феромагнітних осердь, що намагнічуються під дією магнітного поля котушки, якою протікає вимірюваний струм.

Вимірюваний механізм електромагнітної системи з круглою котушкою показаний на рис. 7.4. Усередині котушки 2 з екраном 1 встановлені два феро­магнітних секторних осердя: рухоме 3, укріплене на осі, і нерухоме 4.

При протіканні котушкою 2 вимірюваного струму осердя 3, 4 намагнічу­ються однойменно й тому відштовхуються один від одного. Внаслідок цього створюється обертовий момент і вказівна стрілка приладу відхиляється на пев­ний кут.

Обертовий момент вимірювального механізму приладу в колі змінного струму пропорційний квадрату діючого значення струму МВР » С ■ 12. Внаслі­док цього шкала приладу квадратична, що є його недоліком. Підбором форми феромагнітних осердь вдається отримати шкалу, що нерівномірна тільки в по­чатковій частині.

Поліпшення чутливості, точності й терміну служби ЕВП вдалося досягти в результаті розробки принципово нової магнітної системи, переходу від керно-

вих опор рухомих частин на кріплення за допомогою розтядок і впровадження

нової конструкції рідинного заспокоювача. Наприклад, уніфікований вимірю­вальний механізм має чутливість в 50 разів більшу порівняно з іншими типами приладів при тих самих габаритних розмірах.

Конструкція уніфікованого вимірювального механізму показана на рис. 7.5. Котушка 2 встановлена на нерухомому магнітопроводі 3, на кінцях якого є дві пари полюсних пластин 1 і 4. Пластини попарно утворюють зазори 6 і 7, у яких перебуває рухоме осердя 5.

Електромагнітні прилади застосовують для вимірювання у колах постій­ного й змінного струмів як амперметри й вольтметри.

Амперметри виготовляють одно- і багатомежевими шляхом секціонуван-ня котушки. Вольтметри переважно виконують на кілька меж вимірювання з використанням ряду додаткових резисторів.

Електромагнітні прилади є одними з найпоширеніших щито­вих приладів для вимірювань у колах змінного струму: вони про­сті за конструкцією й надійні, до­бре переносять перевантаження. До недоліків цих приладів необ­хідно віднести невисоку точність, велике власне споживання енергії

Рис.7.5 - Конструкція уніфікованого (амперметри - до 5 Вт шмщж
вимірювального механізму  1,5 - 12 Вт) обмежений частотний

діапазон, вплив на показання зовнішніх магнітних полів.

Щитові амперметри випускають класів 1,0; 1,5; 2,5 на струми до 300 А прямого включення (з убудованими трансформаторами струму) і до 15 кА із зо­внішніми трансформаторами струму. Щитові вольтметри таких самих класів випускають на напруги до 600 В прямого вмикання і до 450 кВ з трансформато­рами напруги.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я