7.1. Основні поняття

Методи, способи й засоби забезпечення єдності одержання необхідної то­чності вимірювань фізичних величин вивчає наука метрологія. Під єдністю вимірювань розуміють порівнюваність результатів незалежно від того, де, коли, ким і якими засобами вимірювалася дана фізична величина.

Для вимірювання фізичних величин різного характеру й природи в науці й на виробництві широко застосовують електричні методи. Їхніми перевагами є: висока чутливість, можливість автоматизації процесу вимірювання, низьке споживання енергії. Застосування перетворювачів неелектричних величин на електричні дозволяє виконувати вимірювання практично всіх параметрів тех­нологічних процесів будівельної галузі.

Кількість механічних, теплових та інших неелектричних величин, що під­лягають вимірюванню і цікавлять науку й виробництво, на багато разів більша за кількість усіх можливих електричних і магнітних величин. Вимірювання не-електричних величин електричними методами досягло високого рівня розвитку й утворює велику й розгалужену галузь сучасної техніки, що забезпечує мож­ливість проведення будь-якого необхідного вимірювання.

Під вимірюванням розуміють процес, що полягає в порівнянні шляхом експерименту вимірюваної фізичної величини з певним її значенням, прийня­тим за одиницю. Або, інакше кажучи, вимірювання - це знаходження значень фізичних величин дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних за­собів.

Результати вимірювань у загальному випадку можна записати в такий спосіб

X=n(x), (7.1) де: Х - вимірювана величина; n - кількісна характеристика вимірювання; х -одиниця вимірювання.

Розрізняють істинне й дійсне значення вимірюваної величини. Під іс­тинним розуміють значення, що вільне від похибки вимірювання. Під дійсним розуміють значення, отримане в результаті вимірювання з допустимою похиб-


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я