ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА          7

РОЗДІЛ І. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА    8

1.         Основні терміни й поняття  8

Електричне коло і його елементи 8

Класифікація електричних струмів, ЕРС і напруг            8

Елементи електричних кіл і їхні графічні зображення    10

Позитивні напрями струмів, ЕРС і напруг           16

Загальні правила виконання електричних схем   17

2.         Фізичні процеси в колах постійного струму        20

Закон Ома      20

Режими роботи джерела постійного струму         20

Узагальнений закон Ома для ділянки кола            23

Робота й потужність постійного струму    25

Схеми з'єднання елементів кола     29

2.6 Закони Кірхгофа 35

3.         Методи розрахунку складних кіл постійного струму      40

Застосування законів Кірхгофа для аналізу складних кіл            40

Метод вузлових потенціалів           42

Метод контурних струмів    44

Принцип суперпозиції, метод накладання            47

Принцип взаємності 48

4.         Фізичні процеси в колах змінного струму 51

Основні відомості про змінний струм        51

Елементи схем заміщення зі змінними струмами 53

Діючі й середні значення періодичних напруг і струмів 56

Подання синусоїдальних напруг і струмів на площині

декартових координат          57

Комплексна форма подання синусоїдальних напруг і струмів   61

Діючі й середні значення синусоїдальних напруг і струмів        63

Комплексна форма запису законів Кірхгофа         64

5.         Електричні кола однофазного змінного струму    68

Електричне коло з резистивним елементом          68

Електричне коло з ідеальною індуктивною котушкою    71

Електричне коло з ідеальним конденсатором        74

Електричне коло з реальною індуктивною котушкою     77

Потужність індуктивної котушки   80

Послідовне з'єднання резистора та ідеального конденсатора     83

Послідовне з'єднання індуктивної котушки і конденсатора       86

Коло змінного струму з паралельно з'єднаними

приймачами   88

Активні й реактивні складові провідності й струму        90

5.10.    Підвищення коефіцієнта потужності в колах змінного струму  93

6.         Трифазні кола електричного струму          97

Основні поняття і визначення         97

Схеми з'єднання обмоток трифазного генератора            99

З'єднання трифазних споживачів "зіркою"            100

З'єднання трифазних споживачів "трикутником" 103

Трифазні чотирипровідні електричні кола            104

Активна, реактивна і повна потужність трифазного

електричного кола    107

Порівняння умов роботи приймача при з'єднанні його фаз
"трикутником" і "зіркою"     108

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ      111

7.         Електровимірювальні прилади       111

Основні поняття       111

Класифікація електровимірювальних приладів    112

Загальні технічні характеристики електровимірювальних

приладів         113

Прилади магнітоелектричної системи       114

Прилади електромагнітної системи           116

Електродинамічні і феродинамічні прилади         118

Вимірювальні перетворювачі          120

Електронні аналогові електровимірювальні прилади      124

Цифрові електровимірювальні прилади    125

8.         Методи електричних вимірювань  127

Похибки і помилки вимірювань     127

Класифікація методів електричних вимірювань   130

Вимірювання струму і напруги      131

Вимірювання потужності і електричної енергії    135

Вимірювання неелектричних величин      140

РОЗДІЛ ІІІ. ТРАНСФОРМАТОРИ І ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ           143

9.         Трансформатори       145

Загальні відомості про трансформатори    145

Однофазний трансформатор           146

Паспортні дані й зовнішня характеристика

трансформатора        150

Трифазні трансформатори   153

Автотрансформатори           154

Вимірювальні трансформатори       155

10.       Електричні машини постійного струму     157

Будова машини постійного струму            157

Принцип дії генератора постійного струму          159

Втрати енергії і ККД            160

Схеми вмикання обмоток збудження         161

Номінальні параметри і характеристики машин

постійного струму    161

Електродвигуни постійного струму           162

11.       Асинхронні електричні машини     168

Будова і принцип дії трифазної асинхронної машини     169

ЕРС статора і ротора            172

Рівняння електричної рівноваги статора і ротора 173

Схема заміщення асинхронного двигуна  175

Втрати і ККД асинхронного двигуна        177

Обертовий момент асинхронного двигуна           178

Робочі характеристики асинхронних двигунів     181

Пуск асинхронних двигунів           182

Механічні характеристики асинхронного двигуна

в гальмових режимах           184

11.10.  Однофазний асинхронний двигун 187

РОЗДІЛ ІУ. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ І ЕЛЕКТРОПРИВОД  191

12.       Основи промислової електроніки  191

Елементи напівпровідникової техніки      192

Напівпровідникові випрямлячі       201

Інвертори       214

Згладжуючі фільтри  216

Підсилювачі 218

13.       Загальні відомості про електропривод       222

Основні поняття       223

Механіка електропривода    224

Рівняння руху електропривода        227

Механічні характеристики виробничих механізмів і
електродвигунів        229

Вибір електродвигуна          232

14.       Регулювання швидкості електроприводів 238

Основні показники регулювання кутової швидкості
електроприводів       238

Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму

з незалежним збудженням   240

Регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів 246

Регульований привод змінного струму з вентильним двигуном           251

РОЗДІЛ У. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ
МАЙДАНЧИКІВ, ПІДПРИЄМСТВ І БУДІВЕЛЬ           256

15.       Електрообладнання зварювальних установок      256

Види електричного зварювання     256

Основні вимоги до джерел живлення зварювальної дуги          257

Зварювальні перетворювачі постійного струму   258

Зварювальні апарати змінного струму       260

Установки контактного зварювання         264

16.       Електрообладнання вантажопідйомних машин    265

Загальні відомості про вантажопідйомні машини            265

Електродвигуни вантажопідйомних машин         266

Елементи апаратури керування      269

16.4. Електричний привод будівельних кранів     281

17.       Електричні ручні машини   286

Загальні відомості про електричні ручні машини 286

Ізоляція електричних ручних машин         287

Приклади конструкцій електричних ручних машин       289

Експлуатація і ремонт електричних ручних машин         292

18.       Електропрогрів бетону й ґрунту     294

Електропрогрів бетону        294

Електропрогрів ґрунту         298

Техніка безпеки при електропрогріві         300

19.       Електроосвітлювальні установки   301

Загальні відомості     301

Джерела світла й освітлювальна арматура            303

Обладнання електричного освітлення на будівельних

майданчиках              306

Норми освітленості, спрощені способи розрахунку
освітлювальних установок  308

20.       Електрообладнання інженерних систем будівель 310

Загальні відомості     310

Системи вентиляції і кондиціювання        311

Ліфти і ескалатори    312

Елементи систем водопостачання  314

Електричне опалення           316

21.       Електробезпека в будівництві         318

Загальні відомості     318

Дія електричного струму на організм людини      319

Класифікація умов роботи за ступенем електробезпеки  321

Заходи щодо забезпечення безпечного ведення робіт з
електроустановками 321

Захисне заземлення і занулення      323

РОЗДІЛ VI. ЗАДАЧІ І ПРИКЛАДИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ            327

Кола постійного струму       327

Кола однофазного змінного струму           336

Кола трифазного струму      345

Електричні вимірювання     350

Трансформатори       352

Машини постійного струму            356

Асинхронні машини            358

Електричний привод            361

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 367

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ      370

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК         371

ДОДАТКИ     376


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я