4.6. Діючі й середні значення синусоїдальних напруг і струмів

Для встановлення діючого значення синусоїдального струму скористає­мося формулою (4.9), підставивши до неї замість миттєвих значень синусоїда­льного струму його вираз

Оскільки

діюче значення синусоїдального струму менше за його амплітуду в V2 разів:

I = Im /V2 = 0,707 Im. (4.18) Аналогічно знаходимо діючі значення синусоїдальної напруги й ЕРС:

U = Um           і Е = Em /^2 . (4.19)

Шкали електровимірювальних приладів, застосованих для виміру синусо­їдальних струмів і напруг, проградуйовані в діючих значеннях, і для визначення

амплітуд синусоїдальних величин їхні покази досить збільшити в V2 разів.

Під середнім значенням синусоїдальних струмів розуміють їхні середні значення за напівперіод. Якщо струм i = Im sinwt ,то його середнє значення

Отже середнє значення синусоїдального струму становить 2/p його амп­літудного значення. Аналогічно знаходять середні значення синусоїдальної на­пруги й ЕРС:

Середнє значення струму вимірюють приладами магнітоелектричної сис­теми (див. розділ 7.4), вимірювальне коло яких містить випрямляч струму.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я