3. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ СКЛАДНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Ключові поняття: контурний струм, метод контурних струмів, власний опір контуру, принцип суперпозиції, метод накладання, принцип взаємності.

Класичним прийомом розрахунку складних кіл є безпосереднє застосу­вання закону Ома й законів Кірхгофа. Однак у випадку сильно розгалужених кіл доводиться розв'язувати систему з великою кількістю рівнянь, тому приро­дним є намагання знайти менш трудомісткі методи розрахунку кіл. Для спро­щення обчислень застосовують різні методи: вузлових потенціалів, контурних струмів, накладання, еквівалентного генератора та ін. Усі ці методи основані на законах Ома й Кірхгофа.

Вибір методу розрахунку складної схеми залежить від наявних вихідних даних, структури досліджуваної мережі й завдань її дослідження. У цій темі розглядають основні методи розрахунку складних кіл постійного струму.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я