ДОДАТКИ

Додаток 1


Грецька абетка

 

з/п

Літера

Читання

з/п

Літера

Читання

1

А, а

а

14

N, n

ен

2

В, b

бе

15

O, o

о

3

C, c

це

16

P, p

пе

4

D, d

де

17

Q, q

ку

5

E, e

е

18

R, r

ер

6

F, f

еф

19

S, s

ес

7

G, g

ге

20

T, t

те

8

H, h

ха

21

U, u

у

9

І, і

і

22

V, v

ве

10

J, j

йот

23

W, w

дубль-ве

11

K, k

ка

24

X, x

ікс

12

L, l

ель

25

Y, y

ігрек

13

М, m

ем

26

Z, z

зет

Літерні позначення основних електричних і магнітних величин

Для позначення застосовують букви латинської та грецької абетки.

Позначення літерами латинської абетки: A - потенціал магнітний, векторний.

B - магнітна індукція.

B, b - реактивна провідність.

C - ємність.

E - напруженість електричного поля.

E, e - електрорушійна сила.

F - магніторушійна сила.

f - частота коливань.

G, g - активна провідність.

H - напруженість магнітного поля.

I, i - струм.

j - густина струму.

L - індуктивність власна.

M - взаємна індуктивність.

m - кількість фаз багатофазних систем.

N - кількість витків.

n - коефіцієнт трансформації.

P - потужність активна.

p - момент електричний, кількість пар полюсів.

Q - потужність реактивна.

R, r - опір електричний, опір активний.

S - повна потужність.

T -період коливань.

U, u - напруга.

W - електромагнітна енергія.

w - кількість витків.

X, x - реактивний опір.

Y, y - повна провідність.

Z, z - повний опір.

Позначення літерами грецької абетки: Y - питома електрична провідність.

5 - коефіцієнт затухання, кут втрат.

є - діелектрична прониктість (є0 - електрична стала).

X - довжина електромагнітної хвилі, коефіцієнт потужності.

ji - магнітна проникність (ji0 - магнітна стала).

р - питомий електричний опір.

Ф - магнітний потік.

ф - електричний потенціал, зсув фаз між струмом і напругою.

\|/ - потокозчеплення.

Q, ю - кругова частота коливань.

Постійна електрична величина і діюче значення змінної величини позна­чаються великою літерою; миттєве значення змінної величини позначається малою літерою. Амплітудне значення синусоїдальної величини позначається як діюче значення з індексом m. Наприклад:

I, U, E - постійні струм, напруга, ЕРС, діючі значення змінного струму, напруги, ЕРС;

i, u, e - миттєві значення синусоїдальних струму, напруги, ЕРС. Im, Um, Em - амплітуда синусоїдальних струму, напруги, ЕРС.

2.3. Комплексні величини позначають в такий спосіб:

А = А' + jA";

А = Re А + jlm А;

А = A eja;

A = \A\ej£;

А = cosa + jsina,

де А - комплексна величина;

А' = Re А - дійсна частина комплексної величини; А" = Im А - уявна частина комплексної величини; А = \A - модуль комплексної величини; a - аргумент комплексної величини.

При позначенні електричних комплексних величин користуються літер­ними позначеннями, прийнятими для цих величин, наприклад:

S = P + jQ,

де S - комплексна потужність; Р - активна потужність; Q - реактивна потужність. Для позначення комплексних величин, що є синусоїдальними функціями ча­су, застосовують їх основне літерне позначення з крапкою над ним. Наприклад:

U = U cosa + jU sin a;

Ф = Ф + j0" .

Зведена комплексна величина зверху позначається зірочкою, тобто

А = А' - jA";

А = Re А - jlm А;

А = A е~ja; A = | A|e"je;

А = cosa - jsina.

Для позначення векторів струму, напруги, ЕРС та інших величин застосо­вують їх літерні позначення з рисками над величиною вектора: I, U, E і т.д.

Продовження додатку 3

Одиниця

Позначення


Додаток 4

Множники і префікси для утворення кратних і часткових одиниць

 

 

 

Множник

Назва префікса

Позначення

Назва множника

українське

міжнародне

1018

екса

Е

E

квінтильйон

1015

пета

П

P

квадрильйон

1012

тера

Т

T

трильйон

109

гіга

Г

G

мільярд

106

мега

М

M

мільйон

103

кіло

к

k

тисяча

102

гекто

г

h

сто

101

дека

да

da

десять

10-1

деци

д

d

одна десята

10-2

санти

с

c

одна сота

10-3

мілі

м

m

одна тисячна

10-6

мікро

мк

LI

одна мільйонна

10-9

нано

н

n

одна мільярдна

10-12

піко

п

p

одна трильйонна

10-15

фемто

ф

f

одна квадрильйонна

10-18

ато

а

a

одна квінтильйонна


Примітка. При повторно-короткочасному навантаженні основний час зварю­вання не більше 4 хв, загальна тривалість циклу - 10 хв.

Двигуни постійного струму тривалого режиму типу ПН, 220 В,

захищені з регулюванням частоти обертання до 1:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість актив­них дротів якоря,

N

Кількість парале­льних гілок якоря

о п

Опір

Витків на полюс

Номінальний струм паралельної обмотки, А

Номінальний потік полюса Ф, мВб

Момент інерції якоря J, кг м2

и

к

Тип

со

ва „и і©

£

£

Кількість пар люсів, 2р

н 3 s

ас

да сю О

1! *

Z

2 05

>, і,

.2*8 .5 S О

ю о

5 є

S3 . с А 05

л,

0) св S

атО ро

о

Стабілізуюча обмотка, ті>пос

S3 ;f А £

л,

е

т

ро м

к

Маса двигуна,

 

2,5

1000-1950

14,1

1218

2

4

1,37

0,11

372

12

2400

0,48

4,8

0,07

107

ПН-45

4,4

1500-2100

23,5

812

2

4

0,6

0,043

298

9

2300

0,6

5,0

0,07

107

 

6,6

2200- 2400

35,0

522

2

4

0,26

0,043

298

9

2300

0,6

5,4

0,07

107

ПН-68

3,7

1000-1750

21,0

1116

2

4

0,89

0,05

250

11

2200

0,71

5,2

0,125

135

 

6,5

1550- 2000

35,0

744

2

4

0,364

0,012

250

6

2200

0,71

5,2

0,125

135

 

10,0

2250- 2400

52,2

496

2

4

0,17

0,012

188

6

1900

0,95

5,6

0,125

135

ПН-85

5,6

1000-1750

30,0

744

2

4

0,48

0,04

228

8

1750

0,78

8,1

0,16

175

9,0

1500-2000

48,0

496

2

4

0,22

0,02

228

6

1750

0,78

8,3

0,16

175

 

5,8

780-1500

34,0

1112

2

4

0,62

0,013

136

6

1800

1,3

7,0

0,4

290

ПН-100

10,0

1090-1900

55,0

834

2

4

0,33

0,009

136

6

1800

1,3

6,6

0,4

290

 

15,0

1560-2000

81,5

556

2

4

0,143

0,004

96

4

1500

1,8

7,1

0,4

175

 

8,5

780-1500

46,5

834

2

4

0,36

0,014

166

8

1700

1,1

9,3

0,5

330

ПН-145

13,5

1050-1500

73,0

556

2

4

0,12

0,006

150

4

1700

1,2

10,5

0,5

330

 

21,0

1500-1900

110

420

2

4

0,09

0,004

150

4

1700

1,2

9,7

0,5

330

 

14,0

750- 1500

76

700

2

4

0,22

0,01

92

8

1500

1,9

11,5

1,0

480

ПН-205

20,5

970-1700

110

556

2

4

0,08

0,006

92

6

1500

1,9

11,4

1,0

480

 

33,5

1580-1900

174

350

2

4

0,054

0,002

92

3

1500

1,9

11,2

1,0

480

 

19,0

750- 1300

102

524

2

4

0,122

0,007

86

6

1400

2,1

15,6

1,2

530

ПН-290

29,0

1000- 1600

151

396

2

4

0,070

0,002

57

3

1250

3,1

15,5

1,2

530

 

46,5

1500-1800

238

278

2

4

0,035

0,002

59

3

1250

3,0

15,0

1,2

530

Кранові асинхронні двигуни з фазним ротором типів МТ і МТВ, 380 В, 50 Гц, ПВ = 25%

(ізоляція класів Е, В)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статор

Ротор

Момент інерції ротора /, кг м2

Маса двигуна, кГ

 

со а?

пн, об/хв

-

Ж

coscp

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефф. трансфо­рмації на­пруги

ke (kR = ke2)

Тип

номі­наль­ний

хо-лос-того ходу

/с.н, А

/с.хх, А

я о

а$

я о

/р.н, А

я

О

а a$

я

О

МТ011-6

1,4

885

2,3

0,65

0,15

5,3

3,9

5,98

3,93

112

9,3

0,695

0,57

3,14

0,0212

51

МТ012-6

2,2

895

2,3

0,67

0,13

7,5

5,4

3,6

2,58

144

11,0

0,67

0,58

2,5

0,0288

58

МТ111-6

3,5

915

2,3

0,70

0,11

10,5

6,6

2,16

2,03

181

13,7

0,525

0,755

1,96

0,0488

76

МТ 112-6

5,0

925

2,5

0,69

0,12

14,8

9,5

1,32

1,39

206

16,6

0,50

0,43

1,72

0,0675

88

МТ211-6

7,5

935

2,5

0,70

0,09

20,8

11,8

0,68

1,07

255

19,8

0,44

0,88

1,38

0,115

120

МТВ311-6

11,0

945

2,8

0,73

0,09

28,6

16,7

0,54

0,57

172

42,5

0,11

0,225

2,1

0,225

170

МТВ311-8

7,5

695

2,5

0,71

0,09

21,0

14,0

0,88

0,965

251

20,5

0,47

0,72

1,41

0,275

210

МТВ312-6

16

955

2,8

0,77

0,08

37,6

20,6

0,33

0,41

208

49,5

0,0099

0,25

1,75

0,313

210

МТВ312-8

11

710

2,8

0,66

0,10

33,0

22,1

0,53

0,56

182

41,0

0,13

0,23

1,96

0,387

210

МТВ411-6

22

965

2,8

0,71

0,07

55,0

33,2

0,19

0,31

225

61,0

0,066

0,23

1,6

0,5

280

МТВ411-8

16

715

2,8

0,65

0,08

45,7

30,2

0,285

0,43

207

49,5

0,103

0,25

1,73

0,538

280

МТВ412-6

30

970

2,8

0,73

0,06

70,5

42,0

0,125

0,23

259

72,0

0,055

0,225

1,4

0,675

345

МТВ412-8

22

720

2,8

0,69

0,07

58,0

37,1

0,207

0,32

234

59,0

0,09

0,24

1,53

0,75

345

MTB511-6

30

720

2,8

0,68

0,06

77,0

46,0

0,123

0,245

280

67,5

0,082

0,28

1,28

1,025

410

МТВ512-8

40

730

2,8

0,69

0,06

101

60

0,08

0,17

322

76,5

0,072

0,24

1,12

1,4

500

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я