ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Автотрансформатор 18, 123, 154 Ампер 9

Амперметр 14, 18, 112, 113, 115 Амплітуда 67, 71 комплексна 62, 63 струму 10 Анод 193, 195, 202 Апарат зварювальний:

з вбудованим дроселем 261

з окремим дроселем 260

з рухомим магнітним шунтом 262

змінного струму 259

Б

База транзистора 194

В

Ват 26

Ватметр 18, 119, 135 Вібратор 287, 289

Відносна тривалість включення 292 Вимірювання потужності 135:

активної потужності 135

електричної енергії 139

напруги 134

неелектричних величин 140

реактивної потужності 138

струму 131 Вимикач

автоматичний 18, 22, 265, 274

кінцевий 275, 285 Випрямляч

двопівперіодний 201, 204

керований 208

однофазна мостова схема 210 однопівперіодний 202 трифазна мостова схема 206, 212 трифазний з нульовою точ­кою 211 Вольт 10

Вольтметр 18, 116, 134 Вузол 15

Г

Генератор 159

зварювальний 259

постійного струму 258

змінного струму 259 Гілка 15

Д

Двигун асинхронний 169

асинхронний однофазний 187

постійного струму 162 Двополюсник:

активний 15

пасивний 15 Джерело:

ЕРС 13

світла 302

струму 13 Діаграма векторна 58 Діаграма навантажувальна 234 Діапазон регулювання 299

Діод:

керований 195 некерований 193 Діюче значення 56

Дослід

короткого замикання 150 холостого ходу 150

Є

Ємність 11 ЄСКД 14, 17

Е

Електричний:

знак 319

опік 318

удар 318 Електробезпека 299, 317, 319 Електровимірювальна установ­ка 112

Електровимірювальний прилад 18, 112,129

аналоговий 113 електродинамічний 118 електромагнітної системи 116 магнітоелектричної системи 114 феродинамічний 119 цифровий 125 Електродвигун: асинхронний 169 змішаного збудження 166 крановий 265

незалежного збудження 162 послідовного збудження 165 постійного струму 157, 162, 268 Електрорушійна сила (ЕРС) 12:

самоіндукції 53, 71

статора і ротора 172 Електроконвектор 315 Електропрогрів бетону 293 Електропрогрів ґрунту 297 Елемент:

активний 12

еквівалентний 32

ємнісний 55

ідеальний 12

індуктивний 53

лінійний 10

нелінійний 10

пасивний 12

резистивний 53, 68 Емітер транзистора 197

Ж

Жорсткість механічної характерис­тики 229

З

Заземлення захисне 322 Закон:

Біо-Саварра-Лапласа 145 Джоуля-Ленца 28 електромагнітної індукції (Фа­радея) 53 Закон Ома 20: узагальнений для ділянки кола 25 у комплексній формі для ділянки

кола 71, 73, 75 Закон Кірхгофа:

перший 35, 42, 64

другий 36, 40, 64 Занулення захисне 322 Зварювання 255:

автоматичне 256

дугове 255

контактне 263

під флюсом 256 З'єднання елементів:

зіркою 34, 100

змішане 32

паралельне 30

послідовне 29

трикутником 34, 103

І

Індуктивність 10, 54

взаємна 11 Інвертор 214

К

Катод напівпровідникового діо­да 193

Клас точності ЕВП 129 Ковзання 171 Коефіцієнт: запасу 234

згладжування фільтра 216 корисної дії 27: асинхронного двигуна 177 трансформатора 152 обмоточний 177 перевантажувальної здатнос­ті 179

плавності регулювання 239 потужності cosq) 94 трансформації 147, 173 Колектор електричної машини 158,

159

Колектор транзистора 197 Коло електричне 8, 10:

лінійне 10

нелінійне 10

нерозгалужене 15

розгалужене 15, 19 Комплекс

повного опору 78, 86

повної потужності 82, 108

повної провідності 90 Комплексне діюче значення 62 Конденсатор 12, 18, 55, 74 Кондиціонер 311 Контролер 268 Кут:

зсуву фаз 71, 73, 74, 75, 86 випередження керування 216 керування 209

Л

Ліфт 311

М

Машина вантажопідйомна 264 Машина електрична 143

асинхронна 169

постійного струму 162

ручна 285 Метод

безпосередньої оцінки 130 вузлових потенціалів 42 диференційний 131 еквівалентних величин 235 еквівалентних перетворень 29, 34 заміщення 131 контурних струмів 43 накладання 46 нульовий 131 питомої потужності 308 порівняння 131 середніх втрат 234 Міра: міра зразкова 112 міра робоча 112

Момент:

активний опору 227 електромагнітний 162, 247, інерції 228

номінальний 234 обертовий 177 опору (статичний) 227

Н

Навантаження 13, 20, 22 Нагрівостійкість 233, 265 Напруга 8, 22

короткого замикання 150

лінійна 99

номінальна 23

фазна 99

холостого ходу 21 Нейтраль 100, 104 Нормуюче значення ЕВП 113

О

Обмотка : збудження 157, 161 вторинна трансформатора 145 первинна трансформатора 145

Ом 11

Опалення електричне 315 Опір 11

активний 29, 53, 68

вхідний 124

додатковий 120

еквівалентний 29, 31

ємнісний 74

індуктивний 72

комплексний 73, 74, 78, 83

повний індуктивної котушки 78

реактивний 74 Освітленість 300

П

Перетворювач: вимірювальний 120, 123 випрямний 123 Період 9 Підсилювач 218 Плавність регулювання 239 Потужність 17, 26, 32: активна 107 втрат 27

трансформатора 148

Т

Тиристор 195 Транзистор 197 Трансформатор 145

вимірювальний 155

вимірювальний напруги 122

вимірювальний струму 122

однофазний 146

трифазний 153 Трикутник:

комплексів опорів 79

напруг 79, 84 Трифазна система 98:

несиметрична 98

симетрична 98

У

Установка електровимірюваль­на 112

Ф

Фаза 97

початкова 57 Фільтр:

ємнісний 217

згладжуючий 216

індуктивний 218

Х

Характеристика:

амплітудно-частотна 219 вольт-амперна 194 електромеханічна 166, 242 зовнішня трансформатора 151 лінійна 11

механічна 180, 242, 246, 248 моментна 181 природна 164,250 реостатна 165 швидкісна 181 холостого ходу 162

Ц

Ціна поділки 113

Ч

Частота 10:

кутова 57 Чутливість ЕВП 114, 128

абсолютна чутливість 114

відносна чутливість 114

поріг чутливості 114

Ш

Швидкість обертання 162, 171 Шунт 120

Щ

Щітки 159, 171, 258, 287 Я

Якір 157


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я