27. МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Задача 27.1. Машина постійного струму в режимі двигуна має наступні номінальні дані: Рн; UH; /н; і?я; /зб; пн.

Розв'язання завдання для варіанта К. Визначаємо струм якоря двигуна й генератора


Визначити необхідну швидкість обертання якоря МПС, що працює в ре­жимі генератора з напругою Цг. Обчислити номінальну потужність цього гене­ратора, якщо насичення сталі й нагрівання прийняти такими ж, як у двигуна. Вихідні дані наведені в табл. 27.1.

Обчислюємо ЕРС двигуна й генератора без урахування падіння напруги в щітковому контакті:

Едв = Пн - /ядв'Яя = 220 - 59-0,09 = 214,7 В; Ег = Пг + /яг-Яя = 230 + 59-0,09 = 235,3 В. Швидкість обертання якоря генератора визначаємо із співвідношення

Е дв с ' n дв ' Ф дв n дв

оскільки за умовою Фг = Фдв,

Якщо врахувати падіння напруги в щітковому контакті, наприклад при АПщ = 2 В, тоді

Е 'дв = Пн - /ядв-Яя - АПщ = 214,7 - 2 = 212,7 В, Е'г = Пг + /яг-Яя + АПщ = 235,3 + 2 = 237,3 В, і швидкість обертання повинна бути

Знаходимо номінальний струм і номінальну потужність:

/н.г = /я.г - /зб = 59 - 3 = 56 А, Рнг = Пг-/нг = 230'56 = 12880 Вт = 12,9 кВт.

Задача 27.2. Визначити швидкість обертання якоря генератора з Рн = =16,5 кВт, Пн = 230 В, пнг = 1460 об/хв, Яя = 0,18 Ом, Язб = 82 Ом при робо­ті двигуном з Пдв = 220 В, якщо насичення сталі й нагрівання двигуна прийняти такими ж, як у генератора. Обчислити електромагнітну потужність двигуна.


Вихідні дані наведені в табл. 27.2.

Струм, спожитий двигуном з мережі, дорівнює

/дв = /я.дв + /зб = 74,8 + 2,8 = 77,6 А. Обчислюємо ЕРС генератора й двигуна:

Ег = инг + /ягЯя = 230 + 74,8-0,18 = 243,5 В;

Едв = Пдв - /Ядв-Яя = 220 - 74,8-0,18 = 206,5 В. Швидкість обертання якоря двигуна знаходимо із співвідношення

n =

11 ДВ

Е^ n НГ = ^1460 = 1238

Ег        243,5 об/хв.

Визначаємо електромагнітну потужність двигуна:

Рем = Едв-/ядв = 206,5-74,8 = 15446 Вт = 15,5 кВт. Номінальна потужність двигуна буде трохи меншою.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я