26. ТРАНСФОРМАТОРИ


Задача 26.1. Визначити коефіцієнт трансформації n трансформатора, кі­лькість витків w1 первинної обмотки при числі витків вторинної обмотки w2, а також номінальні струми I1ном і !2ном в обмотках однофазного трансформатора з номінальною потужністю S1tom, увімкненого у живильну мережу з напругою Цлсм = 127 В, напруга на затискачах вторинної обмотки при холостому ході U20. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 26.1.

Розв'язання задачі для варіанта К. Коефіцієнт трансформації трансформатора

n = w = E = IL. = ™. = 2,1,.

W2 E2 U20 60

Оскільки U20,= Е2, при холостому ході трансформатора падіння напруги на первинній обмотці незначне, тому приблизно U1 @ E1. Кількість витків пер­винної обмотки:

w1 = n ■ w2 = 2,11-40 = 84,4. Номінальний струм первинної обмотки (вважаючи повні потужності

Номінальний струм вторинної обмотки трансформатора (з врахуванням

Задача 26.2. Визначити коефіцієнт трансформації n трифазного трансфо­рматора й номінальні діючі значення первинної й вторинної напруги фазні Цфжж, U^tom і лінійні U^ucm, при з'єднанні обмоток за схемами «зірка - зірка» і «зірка - трикутник». Первинна обмотка має кількість витків на фазу w1, вто­ринна - w2. Номінальна лінійна напруга первинної обмотки U^^. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 26.2.

Параметр

Таблиця 26.2

Варіант завдання

К |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

w1, витків w2, витків

2002 1980 1200 1600 1400 2300 2000 1900 1800 1700 1980 134 126 100 106 94 140 130 127 120 112 126

U1л.ном, В

6000 6000 3300 3300 3300 10000 10000 6000 6000 6000 6000

Розв'язання задачі для варіанта К. Коефіцієнт трансформації фазних напруг

Номінальна первинна фазна напруга трансформатора

Номінальні вторинні напруги при з'єднанні обмоток трансформатора за схемою «зірка - зірка»:

лінійна UlnMOM = U 1л.ном /n = 6000/15 = 400 В; фазна U24>.hom = U2лмом / V3 = 400/1,73 = 230 В.

Коефіцієнти трансформації трансформатора при з'єднанні обмоток за схемою «зірка - зірка»:

лінійних nYл = U 1л.ном / U2лмом = 6000/400 = 15; фазних ^.ф = U 1фном / U2фном = 3479/230 = 15

Коефіцієнти трансформації трансформатора при з'єднанні обмоток за схемою «зірка - трикутник»:

лінійний пд.л = UlnMOM / U2ЛМОм = 6000/230 = 26 ;

фазний Пд.ф = U^OM / U2ф.ном = 3479/230 = 15 .


Задача 26.3. Трифазний трансформатор має потужність Stom , номінальні напруги первинної й вторинної обмоток U1tom, U^tom при частоті мережі f= 50 Гц. Втрати холостого ходу при номінальній напрузі Рхх = 180 Вт, втрати короткого замикання Ркз = 1000 Вт. Визначити ККД трансформатора при зада­них cos(p2 і коефіцієнті завантаження в, що змінюється в діапазоні від 0,4 до 1. Побудувати залежність ККД від коефіцієнта навантаження. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 26.3.

п

Задача 26.4. Визначити параметри спрощеної Г-подібної схеми заміщення трансформатора (рис. 9.4,б) з номінальною потужністю S1tom. Обмотки трансфо­рматора з'єднані за схемою «зірка», номінальні лінійні напруги первинної й вто­ринної обмоток U1jltom, U2jltom, струм холостого ходу /хх,=%- /н, потужність холос­того ходу Рхх, напруга короткого замикання икз, потужність короткого замикання Ркз. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 26.5.

(вважаючи

Таблиця 26.5

Опори намагнічуючого кола:

повний Z0 = Ц^ном /= 3460/0,338 = 10250 Ом;

індуктивний X0 =д/Z02 - Я02 =yl102502 -10402 = 9800 Ом. Опір короткого замикання трансформатора:

повний           Z к = U к ^ = 0,055-6000l = 39,6 Ом;

ном


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я