24. КОЛА ТРИФАЗНОГО СТРУМУ


Задача 24.1. До трифазного генератора підключені симетричний приймач електричної енергії (рис. 25.1). Визначити фазну напругу генератора, струми, фазні й лінійні напруги приймача, падіння напруги в лінійних проводах, поту­жність приймача. Побудувати векторну діаграму напруг і струмів. У табл. 25.1 наведені вихідні дані для розв'язання задачі: лінійна напруга генератора UR, опір проводів Zпр = Rnp + УХпр, опір приймача Z = R + уХ .


Розв'язання задачі для варіанта К.

Задачу розв'язуємо методом комплексних чисел.

Режим роботи трифазного кола симетричний, тому напруга між нейтра­льними точками U = 0.

При симетричній системі лінійних напруг генератора фазна напруга до­рівнює

Ut = Un /л/3 = 220/V3 = 127 B. Система комплексних фазних напруг генератора, якщо прийняти напругу

опори й провідності

Внаслідок того, що системи фазних і лінійних напруг генератора й при­ймача симетричні, трифазні системи струмів, фазних і лінійних напруг прийма­ча також є симетричними.

Фазні струми приймача:

Діючі значення фазних струмів 1a = 1b = 1c = 10 A. Система фазних напруг приймача:

Фазні повна, активна й реак­тивна потужності приймача:

Sф = Sa = Sb = Sc = Ua^I a = 117 ■ e~J3° 10 ■ ej34 = 1170 ■ e}SV = 1003 + j603; S(i> = 1170 ВА; Рф = 1003 Вт; ^ф = 603 Вар. Повна, активна й реактивна потужності приймача:

S = £ S ф = 3^ S ф = 3510^ еj 51 = 3010 + j1810.

S = 3510 BA; P = 3010 Вт; Q = 1810 Вар. Векторна діаграма напруг і струмів наведена на рис.24.2.

Задача 24.2. Трифазний споживач електроенергії з активними й реактив­ними опорами Rab, Rbc, Rca, Xab, Xbc, Xca з'єднаними «трикутником» (рис. 24.3) і включеними до трифазної мережі з лінійною напругою U при симетричному жи­вленні. Визначити фазні ^ і лінійні /л струми, активну Р, реактивну Q і повну S потужності кожної фази й всього електричного кола. Побудувати векторну діаг­раму струмів і напруг. Вихідні дані наведені в табл. 24.2.

220 10

Розв'язання задачі для варіанта К. Фазні струми споживача:

ab

Rab

Uca

Ic


Рис. 24.3 - Схема кола до задачі 24.2 Таблиця 24.2

Подпись: bcПодпись: л/
31,11 5
Подпись: 31,11

Подпись: л/52 + 52

;


Ґл = Ib -Sinjab = Iab^ = Iab^==== = 22        = 0;

Zab      >І + Xi            л/52 + 0

I'bc = Ibc ■ sin j =      = Ibc , 2Xbc 2 = 31,11 -=L= = 22 А;

С = I a • Sin j =           = I ca I X Ш 2 = 31,11 T=L= = 22 А.

Лінійні струми споживача електроенергії визначаємо за векторною діаг­рамою (рис.24.4):

Активні потужності фаз споживача:


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я