21.2. Дія електричного струму на організм людини


Електричний струм, що впливає на організм людини, може призвести до на­ступних видів ураження: електричному удару, опіку, металізації шкіри, електрич­ному знаку, механічному пошкодженню, електроофтальмії. При проходженні елек­тричного струму через організм людини в першу чергу ушкоджується центральна нервова система, в результаті чого порушується робота серцевого м'яза й органів дихання. Ступінь ураження залежить від сили й частоти струму, а також від шляху проходження струму через організм людини (див. табл. 21.1).

Електричний удар призводить до збудження живих тканин. Розрізняють кілька ступенів тяжкості електротравм при електричному ударі:

електротравма I ступеня - судомне скорочення м'язів без втрати свідо­мості;

електротравма II ступеня - судомне скорочення м'язів з втратою свідо­мості;

електротравма III ступеня - втрата свідомості й порушення функцій се­рцевої діяльності або дихання (не виключене і те й інше);

електротравма IV ступеня - клінічна смерть.

Ступінь важкості електричного ураження залежить від багатьох факторів: електричного опору організму; величини, тривалості дії, роду й частоти струму, шляху його в організмі; умов зовнішнього середовища. Результат впливу елект­ричного струму залежить також від фізичного стану людини. Якщо вона хвора,

стомлена або перебуває у стані сп'яніння, душевної пригніченості, то дія струму особливо небезпечна. Безпечними для людини вважають змінний струм до 10 мА й постійний - до 50 мА.

Електричний опік є наслідком коротких замикань в електроустановках і перебування тіла (переважно рук) у сфері світлового (ультрафіолетового) і теп­лового (інфрачервоного) випромінювання електричної дуги. Призводить до опі­ків III і IV ступеня з важким результатом - при зіткненні людини (безпосеред­ньо або через електричну дугу) із струмоведучими частинами напругою понад 1000 В.

Електричний знак - це специфічне ураження, викликане механічними, хі­мічними або спільними впливами струму. Уражена ділянка шкіри практично безбо­лісна, довкола неї відсутні запальні процеси. Згодом вона стає жорсткою, і поверх­неві тканини відмирають. Електрознаки звичайно швидко виліковують.

Металізація шкіри - це просочування шкіри дрібними пароподібними або розплавленими частками металу під впливом механічного або хімічного впливу струму. Поверхня враженої ділянки шкіри стає жорсткою й набуває сво­єрідного забарвлення. У більшості випадків металізація виліковується, не за­лишаючи на шкірі слідів.

Ураження очей ультрафіолетовими променями, джерелом яких є елект­рична дуга, називається електроофтальмією. У результаті електроофтальмії через кілька годин настає запальний процес.

Відповідно до закону Ома величина струму визначається напругою і опо­ром кола. Значний електричний опір має тільки поверхневий шар шкіри люди­ни. Цей опір залежить від багатьох причин (вологості шкіри, ступеня розши­рення шкірних капілярів та ін.) і коливається в широких межах - від 800 до 100000 Ом. Опір різко знижується, наприклад, при вживанні алкоголю. Якщо прийняти опір тіла людини рівним 1000 Ом, то небезпечним буде струм при напрузі U = I- Ялюд = 0,05 1000 = 50 В, при цьому джерело повинно віддавати потужність Р = U-I= 50 0,05 = 2,5 Вт.

Якщо потужність джерела значно менша зазначеної цифри, високі напру­ги не призводять до загального ураження організму людини, але викликають неприємні відчуття.

При несправності ізоляції електротехнічних установок неізольовані мета­леві конструкції можуть опинитися під напругою. Якщо людина торкнеться та­кої металевої конструкції, вона опиниться під напругою, яка називається напру­гою дотику идот.

Відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок і Правил техніки безпеки [2.13, 2.14], небезпечними для людини вважаються наступні напруги дотику: в сухому приміщенні идот = 65 В; у сирих приміщеннях з від­носною вологістю 75 % і струмопровідними підлогами идот = 36 В; в особливо небезпечних приміщеннях (металеві кабіни, казани, приміщення з відносною вологістю 100%) идот = 12 В.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я