21.1. Загальні відомості

У загальному випадку під електробезпекою розуміють систему організа­ційних і технічних заходів і засобів, спрямованих на захист людей від шкідли­вого впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля й статичної електрики. У рамках цього підручника йдеться про захист персоналу, який працює з електрифікованим інструментом, на електротехнологічних уста­новках і устаткуванні підприємств будівельної індустрії й будівельних майдан­чиків. Постановка цієї задачі викликана тим, що у випадку потрапляння під на­пругу через тіло людини проходить електричний струм, величина якого може бути небезпечною для її життя.

Важливість цього питання зумовлена тим, що в сучасних умовах продук­тивність праці в будівництві, як і в інших галузях людської діяльності, в знач­ній мірі визначається електроозброєністю праці. При постійному її зростанні все більшу увагу доводиться приділяти питанням електробезпеки.

Для розв'язання цього завдання проводять організаційні заходи й застосо­вують окремо або в сполученні один з одним різні технічні засоби й способи за-систу (захисне заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, ізоляцію стру-моведучих частин, попереджуючу сигналізацію, блокування, знаки безпеки та ін.). Пов'язана з цим система вимог і правил викладена в «ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие сведения».


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я