20.5. Електричне опалення

Досить тривалий час електричне опалення вважалося дорогим, пожежо-небезпечним і екологічно шкідливим. Прогрес у галузі виробництва конвекто­рів і термостатів, поява нових типів електроопалювальних приладів, а саме ка­бельного обігріву підлог і інфрачервоних стельових обігрівачів, докорінно змі­нили експлуатаційні характеристики сучасного електроопалювання. Обладнан­ня, призначене для житлових приміщень, є екологічно чистим (температура на­грівальних елементів незначна, вони не змінюють вологість), пожежобезпеч-ним, має відповідний клас захисту від ураження електричним струмом, працює безшумно, не виділяє ніяких шкідливих речовин. Електромагнітне поле цих приладів перебуває на фоновому рівні. У цілому сучасні системи електроопа-лення будівель відповідають самим жорстким вимогам з екології і безпеки.

Найширші можливості з'явилися в електроопаленні для економічного й раціонального використання електроенергії.

У кожному опалюваному приміщенні встановлюють термостат, що до­зволяє регулювати температуру в широкому діапазоні (5-30оС). Зазначимо, що зниження температури на 1оС зменшує витрати електроенергії на 4-5%. При гнучкій зміні температурних режимів у кожному окремому приміщенні еконо­мія може досягати 30-50%. Особливо істотна економія (до 80%) досягається для високих (вище 4,5 м) об'єктів при використанні інфрачервоних обігрівачів або "теплої підлоги". Є можливість запрограмувати будь-який графік зміни темпе­ратур, можна відключити будь-яку кімнату, групу кімнат або цілий поверх. Пі­сля тимчасового відключення електроживлення опалення починає працювати без втручання людини.

У житлових будинках електроопалення дуже зручне як доповнення до вже існуючої системи центрального опалення. Це істотно при похолоданні у весняно-осінній період, коли центральне опалення відключене. У критичні періоди взимку при значному похолоданні, коли центральна опалювальна система не забезпечує необхідний рівень комфорту, пряме стаціонарне електричне опалення автоматич­но забезпечує необхідний температурний режим, при цьому експлуатаційні витра­ти незначні. Важко оцінити значення додаткового резервного електроопалення при аваріях та інших позаштатних ситуаціях.

Особливі проблеми з опаленням виникають у приміщеннях з високими сте­лями (5-10 м) і незадовільною теплоізоляцією. Це заводські корпуси, склади, авто­бази, криті спортивні й концертні зали, виставочні й торговельні павільйони та ін. Для таких споруд найефективнішими опалювальними приладами вважаються ін­

фрачервоні обігрівачі, економія електроенергії тут може досягати 80%.

Сучасні опалювальні системи проектують і монтують з використанням еле-ктроконвекторів. Назва «конвектор» відображає принцип розподілу гарячого повітря у приміщенні - природну конвекцію. Нагрівання повітря відбувається при проходженні його через нагрівальний елемент. Холодне повітря проходить через нагрівальний елемент, нагрівається і виходить через жалюзі, а його місце займає повітря з приміщення. Таким чином, тепле повітря циркулює у приміщенні, забез­печуючи швидке й комфортне тепло. Конвектор нагріває приміщення, не викори­стовуючи пристроїв для примусової циркуляції повітря, що робить його більш на­дійним і економічним приладом у порівнянні з обігрівачами з вбудованим венти­лятором. При цьому на відміну від тепловентиляторів, конвектори, створюючи ефективний рух теплого повітря, не мають шуму при роботі.

Температуру повітря у приміщенні контролює вбудований термостат з датчиком. Користувач виставляє необхідну температуру на термостаті, а датчик повітря вимірює температуру повітря, що надходить, і при досягненні заданих параметрів виключає нагрів. При зменшенні температури в приміщенні знову включається нагрів. Таким чином, конвектор підтримує постійну задану темпе­ратуру. Точність підтримки температури в приміщенні для деяких моделей конвекторів досягає 0,1 градуса.

У масляних радіаторів термостат контролює не температуру повітря, а температуру масла. Тому точність підтримки температури в них набагато мен­ша й становить приблизно 3 - 5°C.

Сучасні конвектори (APPLIMO, SOLO, EURO PLUS та ін.), завдяки за­стосуванню новітніх і унікальних технологій, мають наступні переваги в порів­нянні з традиційними обігрівачами (маслонаповненими радіаторами, тепловен-тиляторами) та іншими конвекторами.

ККД нагрівальних елементів досягає 95-99%.

Повна відсутність шуму при нагріві й остиганні нагрівального елемента. Масляний радіатор при роботі видає характерні клацання («булькіт»), які від­буваються при нагріві й остиганні масла всередині приладу.

Ефективний нагрів повітря, що не порушує його природної вологості й не спалює кисень.

Великий ресурс безперервної роботи (в деяких моделей до 25 років).

Висока швидкість виходу на робочу температуру (1 - 1,5 хв). В масляних радіаторів - до 15 хв.

Витрата електричної енергії залежить від тепловтрат опалювального при­міщення. За середньостатистичним даними [3.11] при зовнішній температурі -20ОС і температурі в приміщенні +18ОС для опалення 1 м3 приміщення необ­хідно 40-45 Вт електричної енергії, що складає 120 Вт встановленої потужності на 1 м2 при висоті стелі 250-270 см.

Висновки

Сучасні висотні житлові будинки й торговельно-розважальні комплек­си оснащені складними системами життєзабезпечення, основними елементами яких є електрообладнання різного призначення.

У приводі систем вентиляції, кондиціювання, ліфтів і підйомників, сис­тем водопостачання застосовують електродвигуни.

Запитання для самоперевірки

Назвіть основні компоненти інженерних систем будівель.

Які елементи утворюють силове електрообладнання інженерних сис­тем будівель?

Які елементи входять до складу системи кондиціювання повітря?

Назвіть основні елементи електрообладнання ліфтів?

Поясніть роботу схеми керування насосами водопідкачки.

У чому переваги сучасних систем електроопалювання будівель?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я