20.4. Елементи систем водопостачання

До електрообладнання систем водопостачання належать електродвигуни господарських насосів, насосів систем гарячого водопостачання й мереж про­типожежного водопроводу. У більшості випадків в мережах водопостачання встановлюють два насоси (іноді три або чотири) з асинхронними електродвигу­нами: один робочий, другий - резервний. Режим роботи електродвигуна обумо­влюється призначенням насосів. Так, у системах гарячого водопостачання тем­пература й тиск води підтримуються автоматично за допомогою різних датчи­ків, що забезпечують автоматичне вмикання насосів. І, залежно від умов навко­лишнього середовища, режим роботи електродвигунів може бути тривалий або повторно-короткочасний. Електродвигуни протипожежних систем включають­ся в аварійних ситуаціях і працюють до ліквідації пожежі (тривалий режим).

На рис. 20.3 як приклад наведена схема керування двома господарськими насосами, які встановлюються в центральних теплових пунктах і обслуговують групу житлових будинків та інших будівель мікрорайону. Насоси вмикаються по черзі, завдяки чому забезпечується рівномірне зношування обох агрегатів. Схема працює в такий спосіб. При замиканні контакту мінімального тиску SP1

спрацьовує реле ІК, що замикає свої контакти 1К6 і подає напругу на котушку пускача 1КМ. Останній вмикає насос. Одночасно реле ІК контактом 1К3 подає напругу на котушку реле 3К, що самоблокується і підготовляє коло реле 2К. При повторному замиканні контакту SP1 спрацьовує реле 2К, що тепер включає до роботи другий насос і знеструмлює реле 3К. Таким чином, при кожному зами­канні контакту SP1 по черзі спрацьовують реле К1 і К2, і, як наслідок, по черзі вмикаються електродвигун першого насоса МІ і другого насоса М2. Відключення працюючого насоса здійснюється за допомогою реле 4К, що спрацьовує при за­миканні контакту максимального тиску SP2.


Якщо працюючий насос не піднімає тиск у мережі, то контакт SP1 не розмикається, тоді з невеликою витримкою часу, забезпечуваною реле 1 КТ, спрацьовує або реле 1КУ або реле 2КУ, яке відключає несправний насос і включає резервний.

Робота насосів сигналізується зеленими лампочками 1Н і 2Н, а аварія на­сосів - червоними лампочками 1НЬ і 2НЬ.

Реле К служить для автоматичного переключення живлення кіл керуван­ня при зникненні напруги в силових колах одного з електродвигунів.

Для виконання налагоджувальних і ремонтних робіт передбачене керу­вання насосами за допомогою місцевих кнопок ^В1, 2SВ2. Переведення на мі­сцеве керування здійснюється за допомогою перемикачів і 2SА.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я