20.3. Ліфти і ескалатори

Ліфт становить собою стаціонарну вантажопідйомну машину періоди­чної дії, призначену для підйому й спуску людей або вантажів. Перевезення па­сажирів здійснюється окремими групами через певний час, при цьому рух чер­

гується із зупинками для посадки й висадки людей. Ліфт є найпоширенішим підйомником періодичної дії.

До пасажирських підйомно-транспортних машин належать і фунікулери. Ці машини використовують звичайно на крутих підйомах. Так у м. Ялта фуні­кулер використовується для підйому на гору Ай-Петрі, у Києві - для підйому на Володимирську гірку.

До підйомно-транспортних машин безперервної дії також належать ескалато­ри. Посадка й висадка пасажирів в таких машинах відбувається без зупинки остан­ніх у процесі роботи. При значних і інтенсивних пасажиропотоках, характерних для більшості громадських будівель, у метрополітенах, портах, вокзалах і універмагах широке розповсюдження отримали саме ескалатори.

Разом з тим там, де пасажиропотік порівняно невеликий і непостійний (житлові будинки, адміністративні будинки), встановлюють ліфти. За призна­ченням ліфти можуть бути пасажирські, вантажні, вантажопасажирські, лікар­няні й спеціальні. За швидкістю ліфти поділяють на тихохідні - до 1 м/с, швид­кохідні - від 1 до 2,5 м/с і швидкісні - від 2,5 м/с до 9,2 м/с.

Пасажирський ліфт з електроприводом являє собою кабіну, підвішену на сталевих канатах у вертикальній шахті. Встановлена в машинному приміщенні лебідка намотує канати на барабан. Кабіна рухається по напрямних, що укріп­лені на стінах шахти. Сучасні ліфти - це досить складні системи з вантажопід­йомністю від 50 кГ (100, 150 і 250 кГ - маловантажні) до 5000 кГ. Вони осна­щуються складними системами автоматичних пристроїв, що запобігають ава­рійним ситуаціям.

У ділових центрах, банках та інших громадських будівлях склалася практика встановлювати ліфти, що дозволяють обслуговувати великі пасажиропотоки в пері­оди приходу й відходу співробітників. При цьому зовсім не обов'язково збільшува­ти кількість ліфтів або їхні вантажопідйомності. Сьогодні подібні завдання можуть бути вирішені за допомогою спеціального програмного забезпечення, яким осна­щені деякі моделі ліфтів провідних виробників. Так, існують спеціальні програми для скорочення часу очікування приходу ліфта.

У торговельних і виставочних комплексах часто встановлються панорам­ні ліфти. Панорамний ліфт, призначений для огляду, може мати різну конфігу­рацію. Для створення максимального огляду часто застосовуються скляні пане­лі від підлоги до стелі.

Конкуренція на ліфтовому ринку змушує підприємства постійно підви­щувати якість своєї продукції. Цьому сприяє модернізація виробництва, уста­новка сучасного високотехнологічного обладнання, розробка нових конструк­цій ліфтів. Розширення номенклатури підприємств-виробників забезпечує за­мовникам великий вибір ліфтового обладнання. Так, поряд з типовими й серій­ними проектами заводи виготовляють ліфти за індивідуальними замовленнями. Наприклад, у зв'язку із запровадженням в дію нових будівельних норм багато виробників випускають ліфти для перевезення пожежних підрозділів. До того ж системи керування ліфтами можуть бути виконані на різній елементній базі, що забезпечує необхідний режим роботи ліфта залежно від типу будівлі, в якій він встановлений.

20.3.1. Електрообладнання ліфтів за складом і призначенням аналогічне електроустаткуванню вантажопідйомних машин (розд. 16.3). Напруга від джерела живлення подається до машинного приміщення ліфта через увідний пристрій, що повинен вимикати живлення приводного електродвигуна, кіл керування, сигналіза­ції й освітлення кабіни ліфта. Для живлення кіл сигналізації й ремонтного освітлен­ня використовують знижувальні трансформатори напруги з номінальною напругою первинних обмоток 220 і 380 В, вторинних обмоток - 24 і 36 В. Потужності знижу­вальних трансформаторів 250 - 1500 ВА.

A B

C

Для захисту електродвигунів від перевантажень і коротких зами­кань використовують автоматичні вимикачі з тепловими й електрома­гнітними розчеплювачами.

\кАкн \

кг

\кв\кМ \км

Для вимикання силових кіл електродвигунів і гальмових елек­тромагнітів застосовують контакто­ри постійного і змінного струму.

ЕмГ

На рис. 20.2. як приклад по­казаний фрагмент схеми силових кіл вантажного ліфта. На схемі по­казані: М - двошвидкісний АД, ЕмГ - електромагнітне гальмо, КН - силові контакти контактора "униз", КГ - силові контакти кон­тактора "нагору", КВ - силові контакти контактора "велика швидкість", КМ -силові контакти контактора - "мала швидкість"


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я