20.1. Загальні відомості

Сучасні житлові, громадські й промислові будинки характеризуються на­сиченими інженерними системами, що забезпечують ефективне керування екс­плуатацією будинків. Значну роль в них відіграють різноманітні електроуста­новки: кондиціювання і вентиляції повітря, опалення будинків, зволожувачі й очисники повітря, ліфтові й піднімальні установки, установки електричного опалення та ін.

Усе більшого розповсюдження набувають висотні будинки й торгово-розважальні комплекси, що становлять собою складну конструктивну систему з великою кількістю інженерних комунікацій, з розміщенням на одному об'єкті різних систем інженерно-технічного життєзабезпечення підвищеної складності. Багато висотних будівель багатофункціональні і містять або один основний фу­нкціональний елемент (житловий, адміністративно-офісний, готельний), або

два основних функціональних елементи (офісний і житловий, офісний і готель­ний, житловий і готельний). Крім цього у висотних будинках є допоміжні фун­кціональні елементи, призначені для обслуговування людей, які знаходяться в них, такі як автостоянки, технічні приміщення, басейни, тренажерні зали, зали для гри в боулінг, лазні-сауни; амбулаторні й медичні кабінети та ін. У висот­них будинках також можуть розташовуватися об'єкти загальноміського призна­чення: магазини, ресторани, кафе, буфети, фінансові й банківські установи, різ­ні офіси та ін.

Основними компонентами інженерних систем будинків є: електро- тепло-і водопостачання, водопідготовка, каналізація, вентиляція, кліматичне облад­нання, кондиціювання, електрообігрівання, охоронно-пожежні системи, очист­ка стоків, іонізатори й очисники повітря, освітлення та деякі інші.

Важливу роль в інженерних системах будівель відіграє силове електро­обладнання, до складу якого входять електродвигуни й пускорегулююча апа­ратура, технологічне, санітарно-технічне, протипожежне устаткування, підйомно-транспортні установки, збиральні механізми, а також силові елект-роприймачі теплового, лабораторного, лікувального обладнання та інші анало­гічні апарати і прилади електромережі з усім комплексом провідників, розподі­льних пристроїв і електромонтажних виробів.

В останні роки ефективно працюють спеціалізовані організації, які здійс­нюють монтаж, обслуговування і ремонт технологічного обладнання інженер­них систем будівель (установок кондиціювання повітря, ліфтів, протипожежних установок та ін.), що часто буває дуже доцільним як з технічних, так і з еконо­мічних міркувань. Поряд з цим у великих громадських будівлях організуються інженерні служби, працівники яких здійснюють експлуатацію і обслуговування цих електротехнічних установок.

Нижче розглянуті деякі групи електрообладнання інженерних систем будівель.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я