19.2. Джерела світла й освітлювальна арматура

19.2.1. Джерела світла. Як джерела світла у будівництві й у промислово­сті застосовують лампи розжарювання і газорозрядні лампи, які, в свою чергу, поділяють на ртутні лампи низького тиску - люмінесцентні й ртутні лампи ви­сокого тиску - лампи ДРЛ.

У лампах розжарювання світлова енергія створюється за рахунок нагрі­вання тонкої вольфрамової нитки електричним струмом, що проходить нею. Нитка вміщена у скляну колбу, заповнену інертним газом; є також конструкції ламп розжарювання, у яких нитка вміщена у вакуум. Розпечена (при темпера­турі порядку 3000°С) нитка яскраво світиться. Колба лампи укріплена на мета­левому різьбовому цоколі, за допомогою якого лампа ввертається у патрон, який служить для її приєднання до проводів електромережі. Лампи розжарю­вання випускають на напруги 220, 127, 36 і 12 В. На будівельних майданчиках, як правило, застосовують лампи на 220 В. Їх випускають потужністю від 15 до 1500 Вт. Лампи розжарювання для напруг 36 і 12 В випускають потужністю від 11 до 100 Вт.

При зниженні напруги проти номінальної світловий потік і світловіддача ламп розжарювання різко знижуються. Підвищення напруги понад 105% номі­нальної значно зменшує термін служби лампи.

Дія газорозрядних ламп заснована на електричному розряді в середовищі розрідженого газу. Порівняно з лампами розжарювання вони характеризуються меншим споживанням електричної енергії.

Люмінесцентна лампа (рис. 19.1,а) являє собою довгу (порядку 450... 1500 мм) скляну трубку з двома цоколями на кінцях, заповнену розрідженим газом - аргоном і невеликою кількістю парів ртуті. На внутрішню поверхню трубки нанесений шар спеціального складу - люмінофора. У цоколі лампи впа­яні вольфрамові електроди. При вмиканні лампи у електричну мережумик між її електродами в парах ртуті в трубці виникає газовий розряд і невидиме ульт­рафіолетове випромінювання, під впливом якого люмінофор починає світитися - дає яскраве видиме світло.

Люмінесцентні лампи вмикають у мережу за допомогою спеціальних пу-скорегулюючих пристроїв (ПРП).

Люмінесцентні лампи випускають потужністю у 15, 20, 30, 40 і 80 Вт, п'я­ти типів за кольоровістю (фарбуванням) випромінюваного світла: ЛДЦ - денно­го світла, призначені для правильної світлопередачі; ЛД - денного світла; ЛХБ -холодного білого світла; ЛТБ - теплого білого світла й ЛБ - білого світла.

За світловіддачею на 1 Вт потужності усі люмінесцентні лампи значно (в 2,5...4 рази) перевершують лампи розжарювання. Найбільшу світловіддачу мають лампи білого світла (ЛБ), вони рекомендуються для освітлення усіх виробничих приміщень, крім тих, де потрібне правильне розрізнення колірних відтінків.


Ртутна лампа високого тиску типу ДРЛ за зовнішнім виглядом схожа на велику лампу розжарювання. Її будова показана на рис. 19.1, б.

На відміну від люмінесцентної лампи в лампі ДРЛ електричний розряд відбувається не у всій колбі, а в маленькій трубці («пальнику») з кварцового скла, прозорого для ультрафіолетових променів (рис. 19.1,б). Під впливом ульт­рафіолетового випромінювання пальника спеціальний люмінофор, нанесений на внутрішню поверхню колби, дає яскраве, злегка зеленувате світло (близьке до білого).

Лампи ДРЛ мають різьбовий цоколь і вгвинчуються до тих же патронів, що й лампи розжарювання. Але у мережу вони вмикаються так само, як і люмі­несцентні, за особливою схемою за допомогою спеціальних пускорегулюючих апаратів (ПРА), що містять дросель, конденсатори, розрядники та ін.

Випускають лампи ДРЛ потужністю 250, 500, 750 і 1000 Вт. Вони є висо-коекономічними джерелами світла.

19.2.2. Освітлювальна арматура. Правильно організоване освітлення, насамперед, повинне створювати достатню освітленість для того, щоб око лю­дини могло легко, не стомлюючись, розрізняти усі деталі, необхідні при певній роботі. Крім того, освітлення повинне бути якомога рівномірним, без різких ті­ней; джерело світла не повинне бути видним безпосередньо оком (для того щоб не було сліпучої дії).

Для створення необхідних умов освітлення, що задовольняють вказаним вимогам, служить освітлювальна арматура.

Освітлювальна арматура разом з вміщеною до неї лампою називається світильником. Основні типи світильників, застосовуваних в умовах будівницт­ва, з лампами розжарювання, люмінесцентними й ДРЛ, представлені на рис. 19.2 - рис. 19.5.


г

Рис. 19.2 - Світильники з лампами розжарювання: а - "Універсаль"; 6 - промисловий ущільнений (ПУ); в - кільцевий типу ПМ-1; г - "Люцетта"; д - рудничний нормальний (РН-100);


е - зовнішнього освітлення типу СПО

Світильники служать для освітлення предметів, розташованих на віднос­но невеликих відстанях. Як освітлювальні прилади далекої дії застосовують прожектори різних типів. Для освітлення будівельних майданчиків служать прожектори заливаючого світла, які працюють із звичайними лампами розжа­рювання потужністю від 200 до 1000 Вт (рис. 19.5).


Рис .19.4 - Світильники для ртут- Рис .19.5 - Прожектори заливного них ламп типу ДРЛ: а - підвісного світла: а - типу ПЗС-45 з лампою типу; б, в- консольного типу 1000 Вт; б - типу ПЗС-35 з лампою

500 Вт


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я