19.1. Загальні відомості

Правильна організація електричного освітлення на будівельному майдан­чику має істотне значення для успішного виконання будівельно-монтажних ро­біт, особливо в осінньо-зимовий період при скороченні світлого часу доби. Не­достатня освітленість робочого місця знижує продуктивність праці, погіршує якість роботи і, крім того, часто є причиною травматизму.

Достатність освітлення і його якість оцінюють показниками, для визна­чення яких служать світлові величини й одиниці їхнього виміру.

У Міжнародній системі одиниць (SI) основною світловою величиною є сила світла (позначається латинською буквою J); одиниця її виміру - кандела (скорочено - кд).

Друга, не менш важлива світлова величина - світловий потік (познача­ється латинською буквою F); одиниця його виміру - люмен (скорочено - лм).

Достатність освітлення на тій або іншій площині або в тій або іншій точці визначається величиною освітленості (позначається латинською буквою Е); одиниця виміру освітленості - люкс (лк).

Для виконання точних робіт в механічних майстернях за нормами потріб­на освітленість в 100... 150 лк, для читання - освітленість порядку 75 лк.

Будівельними нормами і правилами встановлені мінімальні величини освітленості, необхідні для тих або інших виробничих, службових і побутових приміщень. На їхній основі розроблені норми електричного освітлення будіве­льних і монтажних робіт (табл. 19.1).

Освітлення може бути загальним, місцевим і комбінованим. При цьому загальне освітлення підрозділяється на рівномірне й локалізоване.

При загальному рівномірному освітленні освітлюється все приміщення або зовнішня площадка, світильники встановлюють рівномірно. При загально­му локалізованому освітленні на окремих ділянках приміщення або зовнішньої території створюється більша освітленість. На таких ділянках встановлюють додаткові світильники або їх розміщують більш часто. При місцевому освіт­ленні освітлюють тільки робочі поверхні, при комбінованому - застосовують і загальне і місцеве освітлення.


В умовах будівництва застосовують як загальне (рівномірне й локалізо­ване), так і комбіноване освітлення місць роботи (останнє в ремонтних заводах, майстернях та інших подібних приміщеннях).

Крім звичайного, робочого, освітлення, влаштовують аварійне освітлен­ня, що забезпечує мінімальну освітленість. Для аварійного освітлення влашто­вують окреме живлення.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я