17.4. Експлуатація і ремонт електричних ручних машин

Правила техніки безпеки експлуатації електричних машин, а також ре­монт і випробування після ремонту загальні для всіх видів машин і обладнання з електричним приводом. Однак є додаткові вимоги, що ставляться до ручних електричних машин, особливо до машин з подвійною ізоляцією (II класу):

ручні машини (поза робочим часом) повинні зберігатися в сухих опалю­вальних приміщеннях;

повинен бути організований облік робочого часу;

при видачі машини в роботу її необхідно оглянути, перевірити на холос­тому ходу чіткість роботи вимикача, а також справність (опір) ізоляції мегом­метром на 500 В при включеному вимикачі;

забороняється застосовувати для роботи машини, а також слід припинити роботу у випадках: виявлення тріщин на корпусних деталях і рукоятці; ушко­дження кришок щіткотримача, нечіткої роботи вимикача; пошкодження штеп­сельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки; колового вогню на колек­торі; диму або запаху, характерного для палаючої ізоляції;

забороняється працювати в приміщеннях вибухонебезпечних або з хіміч­но активним середовищем, що руйнує ізоляцію, а також на відкритих майдан­чиках під час випадання опадів (дощ, сніг);

оператор повинен дотримувати гранично припустимої тривалості роботи й не допускати перевантажень, понад зазначених у паспорті, а також не підда­вати машину ударам. Слід мати на увазі, що при збільшенні навантаження (по­силенні подачі) понад паспортну на машину з асинхронним двигуном, що має «жорстку» характеристику, він буде перекидатися (зупинятися), що викличе, в

кінцевому підсумку, передчасне згоряння обмотки. Колекторний двигун має «м'яку» характеристику, тому він буде знижувати оберти. При цьому збільшу­ється споживана потужність, в результаті двигун буде перегріватися понад припустиму норму, а продуктивність знизиться, тому що оберти шпинделя не будуть оптимальними;

необхідно стежити за температурою корпуса двигуна, яка не повинна пе­ревищувати 60°С (практично, якщо долоня руки не витримує дотику до корпуса двигуна, то він перегрівся понад норму);

щодня після закінчення роботи машину потрібно очищати від забруднень, а при необхідності підтягувати кріпильні деталі.

При експлуатації ручних машин з подвійною ізоляцією необхідно пам'я­тати, що:

заземлювати їх не можна;

застосування індивідуальних засобів захисту (гумові килимки, діелектри­чні рукавички) не потрібне;

дозволяється виконувати роботи в приміщеннях і на відкритих майданчи­ках із земляною, бетонною, асфальтовою, металевою, дерев'яною та іншою під­логами, а також на металоконструкціях, у казанах, трубах та ін.;

машини можна використовувати при температурі від - 35°С до + 35°С і відносній вологості до 90% при температурі +20°С;

через кожні 50 годин роботи рекомендується очищати колектор і щітко­вий механізм від вугільного пилу; продувати машину очищеним стисненим по­вітрям під тиском до 0,15 мПа;

необхідно періодично проводити контроль машин. Контроль ручних ма­шин з подвійною ізоляцією необхідно проводити через кожні 100 годин роботи, але не рідше одного разу в три місяці. Контроль необхідний також при кожній зміні щіток.

При контролі машину з подвійною ізоляцією розбирають, під час чого: видаляють струмопровідний пил; перевіряють мегомметром робочу й до­даткову ізоляцію (опір кожної з них повинен бути не менше за 2 МОм); стру­мопровідний пил видаляють стисненим повітрям при тиску до 0,15 мПа й про­тирають ізоляційні поверхні технічною серветкою, змоченою в бензині;

оглядають корпусні деталі, струмопровідний кабель і штепсельне з'єд­нання;

після зборки машини проводять випробування електричної міцності ізо­ляції машини при вімкненому вимикачі напругою 2500 В, частоти 50 Гц протя­гом 1 хв на високовольтній установці, наприклад приладом УПУ-1М (електро­ди при випробуванні прикладають до одного з контактів штепсельної вилки й до металевих деталей машини, доступних для дотику під час роботи);

якщо при контролі машини будуть виявлені будь-які дефекти, то її потрі­бно здати в ремонт.

Ремонт машин проводять тільки в спеціалізованій майстерні підготовле­ним для цього персоналом. Після проведення ремонту кожну машину піддають випробуванням у лабораторних умовах.

Висновки

ЕРМ приводиться до руху спеціально виготовленим для неї електро­двигуном або електромагнітом, що складає з машиною єдине ціле.

Промисловістю випускаються ЕРМ трьох класів виконання за напру­гою і ізоляцією.

Запитання для самоперевірки

Які електродвигуни застосовуються в ЕРМ?

Яку ізоляцію застосовують в ЕРМ?

Поясніть будову ручної електричної свердлильної машини.

Поясніть схему електромагнітного перфоратора.

Поясніть будову і принцип дії електромеханічного дебалансного вібра­тора ІВ-70.

Які правила безпеки при роботі з ЕРМ?

Які правила безпеки при ремонті ЕРМ?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я